Episerver CMS Developer Boot Camp

Det här är kursen för dig som vill bli en allsidig och komplett utvecklare i Episerver CMS.

Denna 5-dagars kurs fokuserar på kärnfunktioner i Episerver CMS-baserade lösningar och är en lämplig förberedande kurs om målet är att bli en certifierad Episerver-utvecklare. Du får lära dig att arbeta med de olika delarna av Episerver CMS, till exempel hur man använder de vanligaste metoderna inom ramverket och identifierar vilken teknik som ska användas. Lär dig när det är lämpligt att använda ett block, en sida eller en anpassad egenskap, när du ska använda en plug-in istället för ett add-on, användande av det inbyggda dynamiska datalagret och olika globaliseringsscenarier. Kursen ger även en introduktion till Episerver Find. Alla exempel, demos och övningar i kursen använder ASP.NET MVC.

 • Systemöversikt
 • Innehållshantering
 • Administration av webbsidan
 • Spegling
 • Installation och Visual Studiointegration
 • Rendering, kanaler och routing
 • Listningar, menyer, och HTML Helpers
 • Sök och Filter
 • Episerver Find
 • Arkitektur    
 • Utökning av CMS
 • Contentmodellen
 • Introduktion till Add-on’s
 • DDS

Vem bör delta?

Webbutvecklare utan erfarenhet av utveckling i Episerver CMS.

Förkunskaper

God förståelse av HTML, CSS, C# och MVC.

Kurslängd

5 dagar

E-mail us

Questions or requests by e-mail.