Uppskattad kurs för Dalatrafiks redaktörer

Redaktörerna på Dalatrafik utbildades parallellt med att den nya webbplatsen på Episerver 7 byggdes. Med fler redaktörer än tidigare, delas nu ansvaret för att skapa och uppdatera innehåll.

När Dalatrafik skulle lansera sin nya webbplats, byggd av Sogeti i Borlänge, såg man utbildningsbehov hos både redaktörer och personal från IT-avdelningen. Tidigare hade en person ansvarat för uppdatering av innehållet på den externa webbplatsen, men med den nya lösningen behövde fler bli delaktiga.

Dalatrafik.se riktar sig mot kunder och allmänheten i Dalarna och på webbplatsen finns program för upplysning och e-handel. Information som priser, regler och nyheter behövde skapas och hållas uppdaterad av en större grupp redaktörer än tidigare. Lars Grahn, informationsansvarig på Dalatrafik:

– När vi beslöt oss att göra om vår nya hemsida så insåg vi att vi måste vara fler som hjälps åt. Vi valde ut några personer från olika avdelningar som var intresserade av att jobba med hemsidan. Vi ville ge dessa en grundläggande utbildning och säkerhet i Episerver, därefter gör vi en intern genomgång av just vår sida och hur den är uppbyggd.

Skräddarsydd kursdag

Lars Grahn blev rekommenderad Episerver Training via partnern Sogeti, som byggt den nya lösningen. Efter en kartläggning av utbildningsbehov och förkunskapsnivå skapade Episervers kursledare Maria Sunnefors, i dialog med Lars Grahn, en grundläggande Episerver 7-kurs, skräddarsydd för Dalatrafiks redaktörer.

– Jag och Lars hade en väldigt bra dialog innan kursen, och jag tycker att vi lyckades anpassa innehållet och nivån väl efter gruppen. Målet med kursen var att alla skulle gå därifrån och känna sig trygga i att själva kunna skapa och publicera information på Dalatrafik.se, ett mål vi känner att vi uppnått, säger Maria Sunnefors.

Utmaningen inför utbildningen låg till stor del i att några av deltagarna aldrig hade arbetat i Episerver förut, medan andra hade lång erfarenhet av Episerver och det gällde att åstadkomma en kurs som alla hade behållning av.

– Utbildningen var metodisk och grundläggande. Alla hängde med och även jag som jobbat länge lärde mig en hel del, säger Lars Grahn.

Toppbetyg av deltagarna

En god dialog både inför och efter kurs är viktigt, menar Maria Sunnefors. Inför utbildningsinsatsen sätts målen – vad vill man uppnå? När utbildningen genomförts, utvärderas den.

– För mig som kursledare är det viktigt att känna att både beställaren och deltagarna blir nöjda och därför är vi mycket noga med att stämma av förkunskaper och anpassa kursinnehållet efter kundens behov och önskemål vid skräddarsydda utbildningar. Vi följer också upp alla våra utbildningar med bland annat skriftliga utvärderingar. Samtliga kursdeltagare från Dalatrafik uppgav i utvärderingen att de skulle rekommendera kursen till en kollega, vilket såklart känns extra roligt efter en mycket givande kursdag, säger Maria Sunnefors.

Dalatrafik.se viktigaste kanalen

Nya dalatrafik.se lanserades i maj 2014. I augusti 2014 sker en stor förändring av kollektivtrafiken i Dalarna. Den nya webbplatsen kommer att vara den viktigaste kanalen för kommunikation med kunder och allmänhet. Det intensiva arbetet har involverat fler redaktörer från olika avdelningar inom företaget, vilket varit positivt i sig. Med utbildningen i ryggen känner dessa sig tryggare i sitt arbete och med det nya ansvaret.

Lars sammanfattar intrycket av Episerver Training:
Serviceinriktning. Kvalitet. Pålitlighet.

 

Dalatrafiks huvuduppgift är att upphandla kollektivtrafiken i Dalarna. Vi ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer om trafikutbudet i samråd med länets kommuner och landsting.

Vi samordnar också tidtabeller och priser. Vi utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud. Vi marknadsför kollektivtrafiken och de resmöjligheter som finns. Se www.dalatrafik.se.

”Alla deltagare var nöjda med utbildningen. Vi fick mycket och bra kunskaper för den kostnad vi la ner.”
Lars Grahn, informationsansvarig på Dalatrafik

 

 

Maria Sunnefors, kursledare på Episerver Training

08-555 827 00

Ring oss så hjälper vi dig till rätt utbildning.

Kursförfrågan

Skicka förfrågan om anpassad utbildning