Testinformation

Certifieringstestet är webbaserat och tillgängligt för Episerver CMS och Episerver Commerce.

Testtiden är två timmar då du besvarar cirka 70 frågor som är på engelska.

Gräns för godkännande

För att bli godkänd krävs minst 60% korrekta svar for CMS-testerna och 63% for Commerce-testet. Du får ditt resultat direkt efter att du har slutfört testet. Ditt diplom och din statusförändring på Episerver World kommer att ändras inom 30 dagar efter testet. Certifieringen är giltig i två år från testdatumet.

Om du inte blir godkänd vid ditt test kan du försöka igen, men tidigast 21 dagar efter senaste försöket.

Testlokal

I Stockholm genomförs certifieringstester på Episervers kontor på Regeringsgatan 67.

Identifikation

Det är viktigt att du tar en godkänd fotolegitimation till testet, till exempel pass, körkort eller nationellt ID-kort. Du kommer inte att kunna genomföra testet utan att först ha stärkt din identitet. Kreditkort är inte en acceptabel form av identifikation.

Genomförande av testet

När du kommer till lokalen där testet skall genomföras välkomnas du av en administratör som kommer att kontrollera ditt ID. Därefter får du dina inloggningsuppgifter.

Det är bara tillåtet att ta med ditt ID in i testlokalen, så lämna gärna mobiltelefoner, papper, pennor och andra personliga saker hemma. Allt sådant kommer att klassas som fusk med diskvalifikation som följd. Att prata är inte tillåtet under testet och du ska tyst lämna området efter avslutat test.

Förberedande test

Det finns möjlighet att göra ett förberedande test för att få träning av själva uppgyggnaden av det riktiga provet. Testet innehåller inga frågor om Episerver CMS utan ger endast träning i själva testapplikationen. För att göra testet går du till http://Episerver.enlight.net. Logga in med användarnamnet practiceuser och lösenordet practiceuser2.

 

Boka certifieringstest