Semantix – en enkel lösning för webböversättning

Har du lagt en massa tid på att klippa och klistra in översatt material på din webbplats? Eller har du gett översättare tillgång till ert CMS och sedan upptäckt att de har ändrat formatering eller missat att översätta flera textegenskaper? Nu finns det ett bättre sätt att hantera översättningar.

Semantix add-on förenklar översättningsprocessen och sparar både tid och pengar. Med vårt verktyg kan du få full kontroll på hela förloppet.

Exportera texter för översättning

Istället för att ägna åtskilliga timmar åt att kopiera och klistra behöver du bara klicka några gånger på Dashboard och vips har du exporterat all text. Precis så enkelt är det. 

Du väljer vilka sidor du vill översätta och exporterar dem till en xml-fil som du skickar till Semantix. Alla html-koder skyddas och bara de textegenskaper som är globaliseringsbara exporteras ut.

Semantix översätter

Semantix erfarna översättare översätter dina texter med hjälp av effektiva översättningsverktyg.  Alla översatta meningar lagras i en databas, ett så kallat översättningsminne.  Tack vare översätningsminnet behöver du bara betala för nya eller uppdaterade meningar nästa gång du behöver översätta. Du kan också vara säker på att alla upprepade texter översätts på ett konsekvent sätt.

För att ytterligare förbättra sökordsoptimeringen så rekommenderar vi att man använder en termdatabas, som underlättar både för dig som skribent och för oss när vi översätter dina texter. Det ökar också värdet på ditt språkliga varumärke och gör din webbplats mer konsekvent och lättnavigerad.

Importera översatta texter

När Semantix skickar tillbaka det översatta materialet till dig behöver du bara gå tillbaka till Dashboard, bläddra fram den översatta xml-filen och klicka på Import. 

Då genereras nya språkversioner av de översatta sidorna. Ingen information går förlorad och alla tidigare sidversioner sparas. Importfunktionen använder Episervers gränssnitt för att spara och uppdatera sidor.

Varför välja Semantix översättningslösning?

Genom att använda Semantix Add-on för Episerver så sparar du

  • tid
  • pengar

... och förbättrar webbplatsens

  • kvalitet
  • konsekvens
  • sökordsoptimering

Du får bättre kontroll eftersom Semantix add-on gör det möjligt att uppskatta tid och kostnad innan du ens påbörjar ett översättningsprojekt. Till skillnad från andra produkter på marknaden så erbjuder vi en enkel och fristående lösning som inte låser in dig i ett komplicerat arbetsflöde. Installationen är enkel och görs direkt i Episerver.

Tidsbesparing

Webbplatsens storlek

Antal sidor

Sparade timmar per språk jämfört med att klippa och klistra

Liten

50

10

Mellanstor

500

90

Stor

5000

9900

Kontakta oss och be om en demo

Ring oss på 0770 45 74 00 eller mejla till contact@semantix.se 

Läs mer om vår add-on och våra översättningstjänster på vår webbplats:  www.semantix.se

 

Add-on: SEMANTIX ÖVERSÄTTNINGAR

Kontakta Semantix direkt för en demonstration på 0770-45 74 00.

Begär en personlig demo

Besök Semantix webbplats