B3IT

Partnernivå: Solution partner

Kontor i: Göteborg, Stockholm

B3IT, ett av Sveriges mest framgångsrika konsultbolag, är experter på digitalisering och hjälper företag och organisationer att realisera den digitala närvaron. Genom att bygga onlinelösningar som skapar kundinsikter, och därigenom starkare lojalitet och bättre konverteringsgrad, får våra kunder en starkare affär. Vi har samlat 400 av de vassaste experterna i Sverige och tagit oss an så vitt skilda utmaningar som att digitalisera snöröjning och gruvborrning till att modernisera brödleveranser och biobiljettsförsäljning. För att nämna några. Bland våra kunder finns bland annat SF Bio, Nordic Cinema Group, Svenskt Näringsliv, Folksam, If, SEB, H&M och Försäkringskassan.