Mogul

Partnernivå: Premium partner

Kontor i: Kista, Uppsala

Certifierade utvecklare: 8

Vi arbetar för att förbättra människors vardag på arbetet såväl som privat. Vi skapar helt nya digitala erbjudanden som stärker våra kunders position på marknaden. Vi arbetar alltid användarcentrerat. Valet av teknisk lösning ska utgå från de behov som finns. Vi är rådgivare till våra kunder och stödjer dem inom strategi, koncept, design, utveckling och optimering. Vårt perspektiv är att alla kunders digitala satsningar är förändringsprojekt som ska vara affärsdrivande och ge en effektivare verksamhet. En framgångsrik digital lösning byggs utifrån användarupplevelsen och inte utifrån företagens befintliga interna organisation. Mogul AB har digitaliserat Sverige sedan 1999 och har ett 50-tal medarbetare på våra kontor i Stockholm, Uppsala och Belgrad. Mogul ingår i Addnode Group.