Enkel integration mellan Episerver CMS och SharePoint

Episerver lanserar tilläggsmodulen Episerver Connect for SharePoint. Den integrerar SharePoint 2013, 2010 och/eller 2007 med företagets plattform Episerver 7 CMS och möjliggör att på ett enkelt sätt få ut SharePoint-innehåll online.

Episerver Connect for SharePoint innebär att informationshanteringen inom och från ett företag eller organisation kan effektiviseras radikalt. Lösningen bygger på ett standardgräns­snitt som låter användarna redigera SharePoint-inne­håll i antingen Episerver 7 CMS eller SharePoint i realtid. Därmed möjliggörs ett effek­tivt utnyttjande av den information som redan finns i SharePoint, samtidigt som användar­upplevelsen optimeras.

Med Episerver 7 CMS går det att få maximal effekt av sin när­varo på nätet genom att innehållet automatiskt presenteras på rätt sätt, oavsett om webb­platsbesökaren använder en dator, en mobil eller en surfplatta. Genom att utnyttja Episerver Connect for SharePoint, kan man automatiskt publicera även innehåll från SharePoint och dela det via t ex sociala kanaler.

För företag innebär det en betydligt enklare informationshantering, ökade möjligheter till samverkan och därmed bättre resultat.

Förutom att publicera SharePoint-innehåll ger Episerver Connect for SharePoint värdefull insikt hur innehållet fungerar. Genom A/B testning och multivariat testning kan resultatet hela tiden förbättras och därigenom öka både trafiken och konverteringsgraden. Även personalisering av innehållet och möjligheten till social spridning ökar.

Episerver Connect for SharePoint är tillgänglig för omedelbar leverans.
Mer information finns på www.Episerver.se/sharepoint

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40

Om Episerver

Episerver kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika kundupplevelser som genererar affärsresultat. Episervers plattform kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler för att stödja strategisk kommunikation på nätet, från avancerad optimering, skapandet och hantering av leads, till konvertering och försäljning.

Episervers plattform är navet i det ekosystem som behövs för framgångsrik digitala marknadsföring och ger marknadsförare och IT-personal möjlighet att skapa en överlägsen kundupplevelse på de över 20,000 webbplatser som globalt använder Episerver. Byggd på. NET, och med ett etablerat partnernätverk på över 755 partners i mer än 30  länder, ger Episervers plattform kunder möjligheten att leverera rätt innehåll till rätt person i rätt format vid en tidpunkt som passar dem. Detta medför att företag kan maximera resultatet och avkastningen på sina investeringar i digital marknadsföring. Företaget grundades 1994 och har kontor i United States, Sweden, Denmark, Norway, Finland, The Netherlands, South Africa, Australia, Spain, UAE and the United Kingdom .