Episerver störst på intranät i Sverige för åttonde året i rad

Stockholm, 3 september 2015

För åttonde året i rad är Episerver det vanligaste publiceringsverktyget för intranät i Sverige. Det framgår av företaget Web Service Awards trendrapport "Hur mår Sveriges intranät?”

Enligt rapporten som gäller för 2014 befäster Episerver sin ställning som det ledande publiceringsverktyget för intranät i Sverige med en marknadsandel på hela 39 procent. Tillsammans med den nästa största intranätleverantören Microsoft Sharepoint (27%) och den tredje största leverantören Site Vision (16%)  dominerar de den svenska marknaden.

Episerver toppar fyra av fem kundgrupper, och är näst störst inom kundgruppen privata företag med en andel på 27% .

Episervers marknadsandel per kundgrupp ser ut så här:

  • Företag: 27%
  • Organisationer/förbund: 45%
  • Kommuner/landsting (40%)
  • Statliga verk/myndigheter (39%)

Undersökningen visar att mer än vart fjärde intranät ska byggas om och de flesta kommer att öka sina investeringar inom området eller hålla kvar vid samma budget som föregående år.

Rapporten pekar också på att allt fler ledningsgrupper (hälften av de tillfrågade) ser intranätet som ett prioriterat område. 

Läs hela rapporten här: http://www.webserviceaward.com/nedladdningar 

För ytterligare information kontakta:
Jenny Westerberg, marknadschef Sverige, 070-140 71 40, [email protected]