Agenda Icon: Start Date: 2018-05-15

13:40: Lantmännen: Framtidens digitala verktyg för jordens entreprenörer

Det svenska lantbruket genomgår en snabb digitalisering för att förbli effektivt, hållbart och konkurrenskraftigt i en alltmer globaliserad värld. Lantmännen, som ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har tagit ledningen i den digitala transformationen genom lanseringen av en ny digital plattform för Sveriges lantbrukare - LM². I denna presentation får du inblick i vad som driver den digitala utvecklingen, Lantmännens vision för den digitala transformationen, samt hur framtidens lantbruk kan se ut med hjälp av modern teknologi.

Talare: Henrik Bjurman, IT-ansvarig för Lantmännens digitala plattform för lantbrukare - LM²

Det svenska lantbruket genomgår en snabb digitalisering för att förbli effektivt, hållbart och konkurrenskraftigt i en alltmer globaliserad värld. Lantmännen, som ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har tagit ledningen i den digitala transformationen genom lanseringen av en ny digital plattform för Sveriges lantbrukare - LM². I denna presentation får du inblick i vad som driver den digitala utvecklingen, Lantmännens vision för den digitala transformationen, samt hur framtidens lantbruk kan se ut med hjälp av modern teknologi.

Talare: Henrik Bjurman, IT-ansvarig för Lantmännens digitala plattform för lantbrukare - LM²