Agenda Icon: keynote Start Date: 2018-05-15

15:40: Keynote: Effekterna av ny teknik på medborgare, samhälle och globala marknader

Claudia Olsson är CEO och grundare av Exponential AB, en global konsultverksamhet specialiserad på strategisk rådgivning, analys och professionell utveckling i samband med digital utveckling. Claudia kommer att tala om effekterna av ny teknik på medborgare, samhälle och globala marknader.

Talare: Claudia Olsson, CEO & Grundare av Exponential AB. 

Claudia Olsson är CEO och grundare av Exponential AB, en global konsultverksamhet specialiserad på strategisk rådgivning, analys och professionell utveckling i samband med digital utveckling. Claudia kommer att tala om effekterna av ny teknik på medborgare, samhälle och globala marknader.

Talare: Claudia Olsson, CEO & Grundare av Exponential AB.