Moderna Försäkringar

Så skapar du en leadsgenererande webb i världsklass

Nya webbplatsen ökade Moderna Försäkringars försäljning online med 75 procent. Webbchefen Patrik Lundholm berättar hur de bar sig åt.

Moderna Försäkringar erbjuder försäkringar till privatpersoner och företag i Sverige, och är en del av den nordiska försäkringskoncernen Tryg. Sedan hemsidan byggdes om 2015 har försäljningen på nätet ökat med 75 procent – utan att kannibalisera på övriga säljkanaler. Företaget vann också Episerver Awards för bästa leadsgenererande webbplats år 2016.

Så hur bar de sig åt?

Patrik Lundholm, webbchef på Moderna Försäkringar, menar att första steget mot en affärsgenererande webbplats är att se till både företagets och besökarens behov med webbplatsen.

- I vårt fall har målet hela tiden varit att besökaren ska teckna en försäkring. Men vad besökarna vill kom vi fram till genom att analysera deras beteende. För du kan aldrig veta vad besökaren vill, du kan bara ha en teori om det, säger han.

Analyserna visade att de flesta som kommer till modernaforsakringar.se vill räkna ut vad deras försäkring kommer att kosta. Därför har det lagts ner extra mycket energi på att optimera och göra den delen av webbplatsen så tydlig och lockande som möjligt. Till exempel testades ett tiotal versioner av knappen i slutet av formuläret som besökaren fyller i för att få en offert. 

- Vad som står på knappen gör otrolig skillnad på om besökaren klickar vidare. ”Få ditt pris” funkade bäst, medan ”köp försäkring” funkade absolut sämst, säger Patrik Lundholm.

Allt A/B testas för att kunna optimeras

Moderna Försäkringar analyserar även vad besökarna söker på inne på webbplatsen, och bestämmer utifrån det vilken information som ska vara extra tydlig - och vad som kan tonas ner. Dessutom A/B testas allt från struktur och layout till texter och bilder, för att se vad som funkar bäst.

Vi testar nya idéer på 5-10 procent av besökarna. Ungefär en av tio idéer är bra, men den tionde är å andra sidan riktigt bra

Patrik Lundholm, Webbchef, Moderna Försäkringar

Även namnen på produkterna A/B testas och SEO-optimeras. Det har bland annat resulterat i att interna uttryck som ”servicekort” ersatts av ”reseförsäkringsbevis”, och att ”allriskförsäkring” ersatts av ”drulleförsäkring”.

- Vi jobbar på att använda ord som folk söker på och förstår. Inte orden som används i försäkringsbranschen eller av våra produktspecialister. Det gör också att fler kunder hittar oss på webben, säger Patrik Lundholm.

Men en leadsgenererande webbplats gör såklart inte hela jobbet själv. Om en kund till exempel räknar ut vad försäkringen kommer kosta men inte köper online tar Moderna Försäkringar kontakt några dagar senare via telefon.

- Det är en av våra bästa kampanjer och har tagits väl emot, säger Patrik Lundholm.

Om modernaforsakringar.se

Webbplattformen bygger på EPiServer 9, REST-baserade tjänster och AngularJS. Men byter snart till React.

Webbsidan är helt responsiv.

Layout och innehåll förbättras löpande med hjälp av Episervers inbyggda plugin för personifiering och A/B-tester.

Tillägg och ändringar av produkter i Moderna Försäkringars affärssystem avspeglas automatiskt även på webbplatsen. Detta tack vare en koppling mellan affärssystemet och webbplatsen via ett dynamiskt ramverk byggt på Angular JS.

Webbplatsen är implementerad av Esatto

Esatto är en Episerver Premium Partner med kontor i Stockholm och Sundsvall. 

Läs mer om Esatto