Ragn-Sells pionjärer även här

– först ut med Episervers Digital Experience Cloud paketering Individulized content

Projektet ny webb i molnet

Projektet syftade till att bygga en modern lösning och en förstklassig kundupplevelse oavsett marknad eller del av Ragn-Sells kunden möter. Eftersom Ragn-Sells använder flera molntjänster var beslutet att även Episerverslösningen ska ligga i molnet enkelt. Däremot stod valet mellan den egna Azure lösningen eller Episervers Digital Experience Cloud. Efter en del överväganden föll valet ändå på Episervers Digital Experience Cloud då det är en PAAS (plattform as a service).

Projektet inleddes med en första fas av IT avdelningen med syfte att hitta en teknisk grundplattform där all gemensam funktionalitet utvecklades. I fas två av projektet tog verksamheten över och lösningen kompletterades med ländernas och dotterbolagens unika behov.
Hela projektet var ett nytt grepp och en intressant infallsvinkel. Design lades på senare och även det är ett nytt sätt.

Integrationer

Webben integrerar mot flera olika system och lösningar. Bland annat integrerar den mot Ragn-Sells e-handelslösning och kundportal.
Övriga integrationer i lösningen har gjort mot MyNewsdesk, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn

Arbetsprocessen

Ragn Sells inledde processen med att genomföra en förstudie internt där så väl intranät, kundportal och publika webbplatsen genomlystes och olika verktyg stod till buds.

Förstudien resulterade i att den publika webbplatsen ska byggas i Episerver och lösningen ska följa så mycket standard som möjligt med syfte att förvaltning och kontinuerliga uppgraderingar ska kunna göras löpande utan större konsultinsatser.

Utvecklingen drevs av IT avdelningen under den första fasen att ta fram basfunktionalitet. Utvecklingsarbetet bedrevs agilt med ett team från Visma bestående av projektledare, arkitekt och utvecklare.
När grunden var lagd övergick projektet till design och detaljfas. En byrå hade tagit fram design som implementerades. Under den här processen tillkom och justerades vissa funktioner för att passa verksamhetens krav.

Teknisk lösning

Lösningen byggdes i Episerver 8 och den har kontinuerligt uppdaterats för att hela tiden använda senaste version av Episerver. I lösningen som är Episervers paketering Individulized Content finns modulerna Insight och Advance samt Find.

Om Ragn-Sells

Pionjärer inom återvinning sedan 1928.
Ragn-Sells är ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.
Det har gjort företaget till Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. I dag finns Ragn-Sells över hela Sverige och samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll.
Ragn-Sells finns etablerat i fler länder; Norge, Estland, Danmark.

Vill du veta mer?
Kontakta Mimmi Pareigis, mimmi.pareigis@visma.com, 0708-747036

”Visma är både kompetenta och flexibla. De har anpassat sig och stöttat oss på det sätt vi behövt”

Jonatan Andersson, webbansvarig Ragn-Sells

Besök webbsidan

www.ragnsells.se

Implementerad av:

Gold partner

Partnerkontakt
Gustaf Snöbohm
gustaf.snobohm@visma.com

Partnerkontakt
Gustaf Snöbohm
gustaf.snobohm@visma.com