Nobia Group

En gemensam webbplattform med syfte att skapa affärsnytta och synergier för hela koncernen.

Nobia Group är en europeisk köksspecialist som idag omfattar mer än 20 starka köksvarumärken där de mest välkända för den svenska marknaden är Marbodal, HTH och Poggenpohl. Huvudkontoret är placerat i Stockholm och totalt har koncernen över 7.500 medarbetare.

”Simplify the customer journey”

Nobia stod inför utmaningen att alla koncernens varumärken hade webbplatser som de utvecklat på egen hand tillsammans med olika leverantörer och på olika plattformar. Funktionerna på webbplatserna skiljde sig åt och hostingen för dessa sköttes av en mix av externa leverantörer.

Nobia ville skapa en framtida extern webbplattform på Episerver och hitta en långsiktig strategisk partner för utveckling och support av denna. Efter en noggrann upphandlingsprocess valdes NetRelations som partner och en spännande resa mot en ny webbplattform påbörjades under våren 2013. 

Plattformen ska syfta till att fördela och optimera resursanvändningen utifrån en 80/20-regel, där ambitionen är att minst 80% av utvecklingen eller resursförbrukningen ska vara gemensam för koncernen och att 20% är varumärkesspecifik utveckling.

Från första tanken på ett nytt kök till en långvarig relation

Det främsta syftet med att bygga den digitala plattformen och det övergripande direktivet i det strategiska tänket var som, tidigare nämnts att ”förenkla kundresan” (”Simplify the Consumer Journey”).

En affärsdrivande lösning som når uppsatta mål

Idag har flera slutsatser dragits och dokumenterad affärsnytta fastställts som stödjer ROI såväl som ambitionen med nöjdare kunder och ökad försäljning. Följande exempel kan nämnas för de lanserade webbplatserna: 

  • Den organiska trafiken har ökat med ca 30%.
  • 15-20% av besökarna besöker bildgalleriet. Dessa besökare tenderar att fortsätta till en butik i större utsträckning än övriga besökare.
  • Den mest värdefulla konverteringen på sajterna sker när en besökare bokar ett möte med en köksdesigner. Sedan lanseringen har det totala antalet mötesbokningar ökat med 20% tack vare förenklade flöden och en mer dedikerad digital marknadsföring för att lyckas med detta mål. Förutom direkta mötesbokningar levererar sajterna över förväntan när det gäller att få en större andel av besökarna att söka och finna information om butikerna.

Utöver ovan angiven affärsnytta skapas även mycket starka synergier och ökad kvalitet och kontinuitet genom att skapa och driva en gemensam plattform där alla varumärkena kan dela på utvecklings- och förvaltningskostnader kopplade till sin digitala marknadsföring och webb. Dessutom blir det enklare att kvalitetssäkra när huvudkontoret kan fungera som ett ”Centre of Excellence”.

Kolla in några av Nobias webbplatser!

www.poggenpohl.se

www.unoform.se

www.marbodal.se

www.ewe.at

www.norema.no

Besök webbsidan

https://www.nobia.com/

Implementerad av:

Gold partner

Partnerkontakt
Kenneth Karlsson
kenneth.karlsson@netrelations.se

Partnerkontakt
Kenneth Karlsson
kenneth.karlsson@netrelations.se