Mäklarringen är en av Sveriges största mäklarkedjor och de har stor lokal kännedom och ett genuint engagemang. Förutom kontor i Sverige har Mäklarringen kontor i Turkiet, Spanien och på Cypern.

Mäklarringens webbplats är ett helhetsuppdrag där Limetta tagit fram koncept, UX, design och utveckling. Limetta har även hjälpt till med innehåll i form av bildmanér, bilder och copy för hela webbplatsen.

Målsättningen med projektet var att öka antalet leads, rekrytera genom att väcka intresse hos studenter och blivande kontorsägare samt göra en varumärkesförflyttning. Man ville ha en smart webbplats som genom personalisering automatiskt anpassar innehållet och genom att kontinuerligt jobba med analys kunna följa upp aktiviteter på webbplatsen. Limetta satte tillsammans med kunden upp tydliga mätpunkter (KPI:er) och gjorde en nollmätning vid projektstarten. På så sätt kunde de följa upp målen och se var eventuella förbättringsåtgärder behövdes.

Design

I flera workshops tillsammans med nyckelpersoner tog Limetta fram ett designmanér med fokus på varumärkesförflyttningen samt ett attraktivt gränssnitt där kunder upplever att deras bostad kommer presenteras på bästa möjliga sätt. Syftet är givetvis att stärka Mäklarringens affär och varumärke.

 


Besök webbsidan

https://www.maklarringen.se/

Implementerad av:

Silver partner

Partnerkontakt
Marcus Johnsson
marcus.johnson@limetta.se.

Partnerkontakt
Marcus Johnsson
marcus.johnson@limetta.se.