Förbättrad kundservice med ny webbplats

Beslutet om att använda Episerver CMS togs efter en utvärdering av olika publiceringsverktyg. Målet med webbplatsen är att öka antalet bokningar på webben från 10 procent till 30 procent.

Scandic förvärvades av EQT från Hilton-koncernen under våren 2007. Som en del av övergången till att återigen vara en egen hotellkedja beslutades att webbplatsen skulle byggas om från grunden.

Enkelhet- ledord vid val av CMS plattform

Vid valet av CMS-verktyg var några av ledorden enkelhet för både redaktörer och slutanvändare samt prestanda och driftssäkerhet. Efter Scandics första utvärdering beslutade de att Episerver CMS var det rätta verktyget och att Sogeti Sverige AB var den lämpligaste leverantören.

Målet med projektet har bland annat varit att öka andelen bokningar på webben från dagens 10 procent till 30 procent.

Webbplats med fem olika domäner och fem olika språk

Projektet inleddes med en omfattande förstudie där Sogeti tillsammans med Sapient Sverige AB och Scandic analyserat vilka affärsmässiga behov som skulle tillgodoses i den nya lösningen.

Sogeti har därefter utvecklat den nya webbplatsen i Episerver CMS. I lösningen återfinns vitala funktioner för bland annat reservationer, stamgästprogram, konferensförfrågningar och erbjudanden. Självfallet finns även väl utbyggda möjligheter för att både söka efter hotell och att få relevant information om dessa. Webbplatsen är tillgänglig på fem domäner och den använder Episervers inbyggda möjligheter till globalisering för att idag kunna visas på fem olika språk (engelska, svenska, finska, danska samt norska).

Implementering av tredjeparts-produkter

I uppdraget har även ingått att implementera och integrera den Episerver-baserade webbplatsen mot de tredjeparts-produkter som används. Bland dessa kan nämnas ImageVault för bildhantering, Omniture för webbstatistik samt TradeDoubler för affiliatenätverk. Sapient har i denna del av projektet framför allt utvecklat integrationen mot OPERA som är det affärssystem som används för reservationer och kundinformation.

Episerver CMS används för att bära i stort sett all information på webbplatsen. Detta för att säkerställa att informationen enkelt kan underhållas och för att prestandan ska vara hög. Sådan information som är unik för till exempel en reservation hämtas dock från det underliggande affärssystemet OPERA.

En modern och lättarbetat webbplats

Med den nya lösningen har Scandic fått en snabb och lättarbetad webbplats med ett fräscht och modernt utseende.

"Vi har i första hand fokuserat på att underlätta bokningar för återkommande affärsresenärer genom att förkorta bokningsprocessen avsevärt. Sajten är den i särklass viktigaste marknadsförings- och bokningskanalen för oss eftersom vi snabbt kan kommunicera med våra gäster samtidigt som det är kostnadseffektivt", säger Johan Michelson, marknadsdirektör på Scandic.

Webbplatsen, som även finns i dansk, norsk, finsk och engelsk version och kan nås på www.scandichotels.se (.com .fi .dk & .no)

Sajten är den i särklass viktigaste marknadsförings- och bokningskanalen för oss eftersom vi snabbt kan kommunicera med våra gäster samtidigt som det är kostnadseffektivt

Johan Michelson, marknadsdirektör, Scandic

Besök webbsidan

www.scandichotels.se/

Implementerad av:

Premium partner
Certifierade utvecklare : 24

Partnerkontakt
Mats Saxer
[email protected]

Partnerkontakt
Mats Saxer
[email protected]