Röda Korset lockar till engagemang och delaktighet

Svenska Röda Korsets nya webbplats tar fasta på transparens, tydlig navigering och öppen kommunikation. Webbplatsen är byggd på Episerver CMS. Meridium har ansvarat för den tekniska implementationen.

Stort fokus på att kartlägga målgruppernas behov och förväntingar

Då Röda Korset drog igång sitt projekt med ny extern webbplats lades mycket fokus på att kartlägga målgruppernas behov och förväntningar. Den nya sajten skulle ta fasta på att möta de tre primära målgrupperna; givarna, brukarna och de frivilliga på deras premisser. Med en mer dynamisk webbplats och en utpräglad integration med sociala medier har Röda Korset numera bättre förutsättningar att vara transparenta, agera snabbt och locka till engagemang.

Redan innan projektet med organisationens nya webbplats drog igång hade Röda Korset bestämt att öppna för att verksamheter kan digitaliseras för att nå de övergripande verksamhetsmålen.

- Vi insåg att vi även måste möta våra målgruppers behov digitalt. Vi måste vara där människor är och i högre utsträckning vara öppna för dialog, säger Gunilla Rehnberg, projektledare på Svenska Röda Korset.

Öppenhet och transparens

Samtidigt lade Röda Korset stor tonvikt vid att den nya webbplatsen skulle öka transparensen internt i organisationen, något som integrationen med sociala medier bidrar till. För att få fler perspektiv på informationsflödet inom webbplatsen infördes också integration med externa redaktionella medier. Detta nyhetsflöde hämtas via ett antal nyckelord och presenteras på de olika temasidor som Röda Korset skapar för aktuella insatser, t.ex. jordbävningen i Haiti. Viljan att vara öppna och tydliga visas även genom en visualiserad gåvoprocess där givarna direkt ser vad en specifik gåva räcker till.

Samtidigt som arbetet med den nya sajten skred framåt fanns det flera utmaningar längs vägen. - Under detta projekt befann vi oss dessutom mitt i en omorganisation och att samla folk och få dem engagerade i projektet var en av de utmaningar vi ställdes inför. Haitikatastrofen innebar också ett stort moment att ta hänsyn till samtidigt som behovet av att återskapa förtroendet för organisationen givetvis var och fortfarande är en stor utmaning för oss, kommenterar Gunilla.

Ser en ökning av kommentarer och blogginlägg

En konkret effekt Röda Korset noterat sedan de lanserade sin nya sajt är en ökning av feed-back i form av kommentarer och blogginlägg.

- En kvinna bloggade och skrev att hon lyckades hjälpa sin dotter som satt i halsen tackvare att hon gått en av våra kurser i första hjälpen. Återkopplingen från våra intressenter är extremt viktig för oss eftersom den hjälper oss att utvecklas och bli bättre på det vi gör säger Gunilla.

Om samarbetet med Meridium kommenterar Gunilla:
- Detta är andra gången vi valde att arbeta med Meridium och samarbetet har fungerat bra. Det som gör det enkelt att arbeta med Meridium är att de alltid är tillgängliga och lätta att prata med. Via deras supportportal är det också enkelt att sköta dialogen i förvaltningsfasen och smidigt få en uppskattning/göra en beställning på en arbetsinsats.

Vi insåg att vi även måste möta våra målgruppers behov digitalt. Vi måste vara där människor är och i högre utsträckning vara öppna för dialog

Gunilla Rehnberg, projektledare, Svenska Röda Korset

Besök webbsidan

www.redcross.se

Implementerad av:

Premium partner
Certifierade utvecklare : 5

Partnerkontakt
Jan Lindén
[email protected]

Partnerkontakt
Jan Lindén
[email protected]