Tillgängligheten A och O på den nya webbplatsen

Behovet av ett mer kraftfullt CMS-verktyg uppstod och valet föll på Episerver. Sedan start har uppgraderingar av den publika webbplatsen genomförts i flertalet omgångar samt även skapandet av ett intranät.

Ett gediget förarbete med att skapa en behovsstyrd webbplats inleddes startade en process där syftet var att skapa en webb som alla förstår och kan använda. Susanna Nordström, webmaster och projektledare för webben förklarar.

– Vi inledde ett samarbete med Funka Nu ( www.funkanu.se) för att skapa en webbplats med hög tillgänglighet. Förutom att olika grupper av människor ska kunna använda webben på ett självklart sätt lägger vi nu även stor fokus på användarvänliga e-tjänster. Webbplatsen ska vara behovsdriven och besökaren ska kunna uträtta sina tjänster när de har möjlighet, tid och lust.

Interaktiviteten på webbplatsen viktig

För Norrtälje kommun är interaktiviteten viktig, såväl inom som utom organisationen.
– Människor ser det numera som en självklarhet att hitta den information de eftersöker, men önskan efter att själv få komma till tals ökar hela tiden. Vi strävar efter en dialog med våra besökare, dels genom att skapa olika former av åsiktsformulär, men också genom att låta utvalda sidor vara öppna för kommentarer, säger Susanna.

Stanna aldrig i en ren förvaltningsfas

Norrtälje kommun jobbar kontinuerligt med sin webbplats och låter den aldrig gå i stå. Enligt Susanna ligger det flertalet framgångsfaktorer bakom. En viktig aspekt är att marknad och IT (och även andra verksamhetsområden) kan kommunicera på ett bra sätt med varandra. En annan är att ha en extern samarbetspartner som stöttar och engagerar sig.

– Vår relation med QD Utveckling går en bra bit tillbaka i tiden och vi känner oss väldigt trygga med varandra. Något som verkligen har underlättat våra webbprojekt är deras förmåga att prata såväl teknik som mjuka värden. De låter inte de tekniska möjligheterna styra utvecklingsarbetet, utan kunden och besökaren är alltid i fokus.

Vi strävar efter en dialog med våra besökare, dels genom att skapa olika former av åsiktsformulär, men också genom att låta utvalda sidor vara öppna för kommentarer

Susanna Nordström, webmaster och projektledare, Norrtälje kommun

Besök webbsidan

www.norrtalje.se/

Implementerad av:

Gold partner

Partnerkontakt
Gustaf Snöbohm
gustaf.snobohm@visma.com

Partnerkontakt
Gustaf Snöbohm
gustaf.snobohm@visma.com