Gemensam plattform ger stora synergieffekter

Målsättningen är att ha Episerver CMS som en gemensam plattform för webbplatserna för att kunna återanvända funktioner i lösningarna och effektivisera och likrikta det redaktionella arbetet.

På Naturvårdsverket finns ett 15-tal system som hanterar allt från våra miljömål, rapportering av kväveoxider, jaktregister, fjällsäkerhet m.m. Den naturliga ingången till Naturvårdsverket för många i allmänhet är www.naturvardsverket.se. Flertalet av dessa system använder EPiMore moduler så som SiteSeeker, Vizzit, ImageVault och EPiStore. Genom att erbjuda dessa funktioner och tjänster inom CMS plattformen finns ett standardiserat utbud på Naturvårdsverkets webbplatser.

Logica har en stark förvaltningsorganisation och erfarenhet från övertagande av webbplatser från andra leverantörer in till Logicas förvaltning. Tillsammans med Naturvårdsverket har Logica satt upp rutiner för övertagande, support och förvaltning. Sen samarbetet inleddes hanteras över ett 10-tal webbplatser/system till Logicas förvaltning och även nyutveckling av tre webbplatser i Episerver CMS. Exempel på detta är www.naturensar.se och www.fjallsaker.nu.

Att samordna och konsolidera alla sina webblösningar till en gemensam plattform genom Episerver CMS är en tydlig strategi hos Naturvårdsverket men även många andra större företag och organisationer. Här finns självklart ekonomisk vinning att uppnå men synergieffekterna finns även inom redaktionelltarbete, tillgänglighet, funktionalitet, lättanvändning och teknisk stöd och drift.

Episervers CMS skalbarhet, möjlighet till integration mellan Episerver lösningarna och enkelheten att återanvända funktionalitet ger stora möjligheter till att effektivisera sin organisation och miljöer.

Implementerad av:

Gold partner

Partnerkontakt
Mette Pettersen
m.pettersen@cgi.com

Partnerkontakt
Mette Pettersen
m.pettersen@cgi.com