Ledarna

Med fokus på medlemmen har Ledarna lanserat ny webbplats på Episerver

Nya ledarna.se syftar till att förenkla vardagen för medlemmar och förtroendevalda, men har också ett starkt fokus på att rekrytera nya medlemmar.

Projektet inleddes med en förstudie, koncept/design våren 2016, som leddes av AdoreYou. Fokus var hela tiden medlemmen och det stöd lösningen ska ge hen. Under hela projektet var även tillgänglighet och användbarhet en stark ledstjärna. Visma har varit involverad från dag ett med Episerver experter så som arkitektur, projektledning, teknisk implementering (back-end och front-end), test, utbildning och dokumentation.

På den nya webbplatsen finns ett antal områden som hjälper besökaren att hitta rätt information. Projektet har haft fokus struktur, optimering av texter för att få färre sidor, personaliserat och situationsstyrt innehåll i olika format, förbättrad FAQ ihop med en sökmotor (Episever Find). Då många söker kontakt med Ledarna är även kontakformuläret uppbyggt utifrån målgrupp och situation för att förkorta ledtider och ge rätt svar direkt. Med hjälp av Episervers blockfunktionalitet är det enkelt för redaktörer inom olika områden att leverera rätt och relevant information till besökaren.

Tungt integrationsprojekt

Hela Ledarnas webbplats är tungt integrerad mot bakomliggande system. Stor del av projektet var av systemarkitekorisk karaktär och planering med tanke på att många av de bakomliggande systemen utvecklades parallellt.

Det gjorde att det blev en extra utmaning, men också skapade ett mycket tight och starkt team hos alla inblandade.
Integrationer mot följande system: Salesforce (div delar), Google Optimize (A/Btester), Google Analytics och Tag Manager, Palms (LMS), Rebus, PAR & SPAR, Chef (nyheter och lediga jobb), Svensk e-identitet, Fonter, Slack (loggning)

Övriga tilläggsfunktioner: Episerver Find, Feedbackify, Click view, Geta SEO Site Maps, Redirect manager, Branschhantering

Arbetsprocessen

När den grafiska designen och UX-arbetet för den nya webben var tillräckligt klar och när Visma hade tillräckligt med information från krav- och verksamhetsanalysen påbörjades arbetet med arkitektur, projektledning och teknisk implementation.

Agila möten mellan Ledarna och Visma skedde kontinuerligt med extra inkallade möten vid behov. Tillsammans på möten tittade vi på färdig funktionalitet, demonstrerade implementation och planerade kommande arbete tillsammans.

Projektet genomfördes agilt där acceptanstest av funktionerna i en viss sprint skedde i slutet av varje sprint. Webbplatsen lanserades i iterationer genom att ha en Beta version av webbplatsen tillgänglig för medlemmarna i ett tidigt stadie. Detta gav Ledarna möjlighet att genomföra interna tester samtidigt som Visma kunde leverera funktionalitet allt eftersom den blev klar.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar och vänder sig i huvudsak till chefer i alla branscher och på alla nivåer.
Hos Ledarna får medlemmarna utveckling, råd och stöd i sina uppdrag som chefer och även för sin egen anställning och alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov.
Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att verksamhetens inriktning beslutas av en demokratiskt vald styrelse och verkställs av ledningen och kansliorganisationen.


Vill du veta mer?
Kontakta Mimmi Pareigis, mimmi.pareigis@visma.com, 0708-747036

Visma är en stabil och pålitlig partner. Deras förmåga att lyssna och komma med förslag ger oss trygghet i att vi kommer få den bästa lösningen och det bästa sättet att genomföra den på.

Nina Malm, Förvaltningsledare IT

Besök webbsidan

www.ledarna.se

Implementerad av:

Gold partner

Partnerkontakt
Gustaf Snöbohm
gustaf.snobohm@visma.com

Partnerkontakt
Gustaf Snöbohm
gustaf.snobohm@visma.com