Användaren i fokus hos Fora

Fora behövde en webbplats vars syfte framförallt var att effektivt guida olika typer av besökare till rätt information.

Fora är ett icke-vinstdrivande servicebolag som administrerar kollektivavtalade försäkringar och andra trygghetslösningar till ungefär 3 miljoner anställda. Samarbetet med Ottoboni är bland annat inriktat på strategisk rådgivning, grafiskt design- och profilarbete, kampanjuppdrag och gränssnittsdesign för affärskritiska användarflöden. Alltid med användaren i fokus.

Djupgående förstudier

Det första vi gjorde efter att ha fått Fora som kund var att genomföra ett antal intervjuer med personer på olika poster hos dem. Vi satt även med hos kundservice för att se hur deras vardag såg ut och för att förstå vilka olika typer av frågor de hjälpte till att besvara. Genom detta fick vi en ökad förståelse för verksamheten som helhet. Vi förstod också vilka unika behov som fanns inom olika delar av företaget.

Ny webbplats och identitet

Vårt första uppdrag gick ut på att skapa en webbplats vars syfte framförallt var att effektivt guida olika typer av besökare till rätt information. Webbplatsen är byggd med Episerver CMS. Parallellt med detta utformade vi en ny grafisk identitet för både print och de digitala kanalerna.

Inloggade tjänster – från svårt till enkelt

De inloggade tjänsterna hos Fora är själva navet i verksamheten. Tidigare hade tjänsterna upplevts som svårnavigerade och svåra att förstå. Vårt uppdrag bestod i att skapa en logisk, enkel och användarvänlig lösning med konsekvent navigering, funktionalitet och grafisk form. Vi arbetade i korta iterationer tillsammans med kund och gick från wireframes till klickbar prototyp för att sedan göra det grafiska utseendet.

Implementerad av:

Gold partner

Partnerkontakt
Carl Tottie
carl.tottie@nordicmorning.com

Partnerkontakt
Carl Tottie
carl.tottie@nordicmorning.com