10 viktiga funktioner att lägga till i RFP:n för din e-handels-plattform

I denna artikel kommer vi att redogöra för och utforska de viktigaste aspekterna som du bör lägga till i din lista när du utvärderar leverantörer av e-handelsplattformar. Dessa 10 kritiska funktioner faller under tre stora kategorier som visar oss hur en e-handelsplattform leder till långsiktig ökning av intäkter och lönsamhet.

De tre viktigaste områdena att fokusera på för att nå framgång är: förbättra kundupplevelsen, sätt ditt marknadsförings- och merchandisingteam i förarsätet samt säkra plattformens flexibilitet och livslängd för ditt IT-team. Alla företag som överväger att skaffa en ny e-handelsplattform bör göra en noggrann utvärdering av vart och ett av dessa områden. Då ser du till att dina slutkunder, ditt företagsteam och ditt IT-team hjälper till att göra satsningen framgångsrik.

Här är de 10 funktioner och egenskaper hos e-handelsplattformar som jag tycker att företag ska lägga till i sin offertförfrågan (Request for Proposals, RFP):

 

Förbättra kundupplevelsen

Förbättrad kundupplevelse är av högsta prioritet i arbetet med e-handel. När företagen förbättrar kundupplevelsen förbättras även viktiga mätvärden för webbplatsen, inklusive konverteringsfrekvens, genomsnittligt ordervärde och tid på webbplatsen. Resultatet blir ökad omsättning och lönsamhet.

 

1. Responsiv design & mobila funktioner

Att förbättra den mobila e-handelsupplevelsen är fortfarande högsta prioritet för såväl detaljhandel som varumärken och B2B-företag. Det är väldigt viktigt att införa mobilspecifika upplevelser. B2C- och B2B-kunder använder mobila enheter för att surfa, shoppa och hantera sina relationer med företag. Specifika mobila upplevelser och konsekventa upplevelser mellan dator, surfplatta och mobil är lika viktiga. Besökare spenderar 60% av sina "digitala minuter" i mobilen och 80% av konsumenterna använder antingen flera enheter (dator och mobil) eller är exklusivt mobila användare (comScore).

Alla ledande e-handelsplattformar bör ge dig ett ramverk för responsiv design så att du, baserat på den enhet som används, kan hantera en kodbas, en design samt anpassa baserat på den enhet som används. Om man tar det ett steg längre så låter de flesta fullt utvecklade plattformarna dig konfigurera särskilda vyer baserade på den enhet som besökaren använder för att shoppa, samt även visa olika typer av navigering och funktioner för mobil kontra dator. Mer avancerade användning av responsiv design döljer irrelevanta egenskaper i mobilen och framhäver andra viktigare funktioner.

                        AO Johansen mobile                       AO Johansen desktop

AO Johansen prioriterar kontakt- och butiksinformation i mobilen men betonar produktkategorier och uthyrning av utrustning i datorvyn. 

Episervers Digital Experience Cloud Platform låter e-handelsteam driftsätta e-handelssajter med responsiv design, inklusive specifika vyer för mobil and surfplatta, med hjälp av NET MVC-arkitektur. En extra funktion är den möjlighet som Episerver ger marknadsförare och säljare att förhandsgranska ändringar på webbplatsen baserat på hur det återges i mobilen.

 

2. Funktioner för personaliseringsupplevelse

 

Personaliserade digitala upplevelser är en grundläggande förväntan på e-handelssajter. Faktum är att 59% av konsumenterna säger att de vill ha en personaliserad shoppingupplevelse. En e-handelsplattform måste erbjuda personaliseringsfunktioner som kan rikta in innehåll, banners, kampanjer och produkter till specifika grupper eller segment. Men endast 9% av företagen använder realtidsdata som är insamlad av deras digitala plattform för att personalisera shoppingupplevelsen.

Exempel på personaliserade upplevelser inkluderar att visa information om en lokal butik baserat på användarens plats eller produkter från en viss kategori som en besökare nyligen har köpt från. Även kampanjmeddelanden är innehåll som bör riktas till specifika kundsegment. När du använder personalisering kan kampanjer vara mer generösa och användas för att marknadsföra "exklusiva erbjudanden" för att uppmuntra konvertering. E-handelsteam kan även använda personaliseringsverktyg för att skapa enhetlighet mellan digitala marknadsföringskanaler och e-handelssajten. Ett exempel är att ändra hemsidans banner för att matcha den banner som skickades i e-postmarknadsföring till användaren. Alla dessa möjligheter gör att besökaren kan röra sig snabbare genom upplevelsen eftersom den är bekant och relevant för dem.

 Lyko personalization 1 Lyko personalization 2

Episervers personaliseringspaket innehåller upplevelsepersonalisering med hjälp av besökargrupper. Denna funktion kombinerar kartläggning av besökarnas webbplatsbeteende (sidor som visas, hänvisande traffikkälla, senaste order, varor i kundvagnen) med kända användardata från andra system (CRM, e-postmarknadsföring, ERP). Marknadsförare och säljare kan sedan, baserat på dessa kriterier, skapa regler som definierar segment som de vill rikta sig till. Besökargruppen kan sedan användas för att rikta banners, artiklar, produkter och kampanjer. Detta förbättrar kundupplevelsen och förlänger sessionstiden som i sin tur leder till ökad konverteringsfrekvens.

Personalization demo UI

 

3. Personaliserad produktrekommendationsmotor 

Personaliserade produktrekommendationer hjälper besökarna att upptäcka nya produkter och bekräfta att de gör rätt köp genom att se vad andra, liknande användare, köpte i slutändan.

Produktrekommendationsmotorer samlar in alla besökares klickaktivitet och beställningar. Lösningarna applicerar sedan maskininlärningsalgoritmer mot denna data för att förutse vilka produkter som folk mest sannolikt kommer att köpa. Slutligen visar de dessa produkter baserat på jämförelse av datan och varje individs beteende.

Detta kan visas på webbplatsen inklusive hemsidan, produktvisningssidan, kundvagnen och till och med Mitt konto.

Tommy example product recommendation

 

Tommy Hilfiger använder Episerver Perform för sina produktrekommendationer

Episerver Personalization innehåller en robust produktrekommendationsmotor, Episerver Perform. Den personaliserar produktrekommendationer för att förbättra kundupplevelsen genom att visa besökare vilka produkter som är mest sålda, populärast eller mest relevanta för dem baserat på deras surfupplevelse och surfhistoria. Denna tjänst ger dig också möjlighet att justera placering och sortering av specifika algoritmstrategier, inklusive prioritering av att rekommendera produkter med begränsad mängd eller på rea.

 

Sätt marknadsföring och merchandising i förarsätet

 

Förbättring av kundupplevelsen är en sak, men det kommer inte att fungera i längden om icke-tekniska marknadsförare och säljare inte kan kontrollera den dagliga driften av e-handelsplattformen. Om du måste vända dig till en utvecklare varje gång som du vill ändra webbplatsen så kommer du inte att vara lika snabb som kunderna förväntar sig. Nästan hälften (49%) av marknadsförarna måste kontakta IT-avdelningen varje vecka för att klara av grundläggande marknadsföringsuppgifter som att ändra innehåll på hemsidan.


4. Sidsök & optimering

 

30% av e-handelsbesökarna använder webbplatssökning för att navigera och hitta produkter. E-handelsteam måste snabbt kunna identifiera vilka produkter som konverteras för varje sökord samt vilka sökningar som har svaga resultat och behöver förbättras. Att tillåta säljare att optimera produktsökresultat är en viktig del av att kontinuerligt förbättra webbplatsupplevelsen. Om det enda sättet för dig att förbättra sökresultat är genom en teknisk utvecklingsinsats så får du vänta länge på små förbättringar. 

          Episerver find on Bolia           Best bet merchandising

 

Episerver Find innehåller autokomplettering och dynamisk förhandsgranskning av resultat inklusive produkter och innehåll. Säljare kan välja "Best bet" för specifika sökord (höger bild)

 

Episervers inbyggda Enterprise Search-produkt, Episerver Find, driver webbplatssök, navigering och landningsidor. Episerver Find har inte bara maskininlärt webbplatssök som förbättrar sökresultat baserat på klickfrekvenser. Den har även en uppsättning diagnostiska verktyg som säljare kan använda för att förbättra sökresultat, inklusive framhäv & dölj, synonymhantering och omdirigeringar. Detta förbättrar sökresultat utan att kod behöver skrivas. En annan fördel med Episerver Find är kombinationen av strukturerat innehåll (produktdata) och ostrukturerat innehåll (artiklar, bloggar, butiksplatser) i en enda sökupplevelse.

 

5. A/B Test

 

En annan aspekt av att sitta i din e-handelsplattforms förarsäte är A/B-test. A/B-test gör att säljare kan testa två versioner av en sida mot varandra. De kan även styra hur mycket trafik som ska ingå i testet, vilket innehåll som ska ändras och vad testets mål ska vara, till exempel köpa en specifik produkt, fylla i ett formulär eller skapa ett konto. Att testa dina antaganden utan att behöva skriva kod gör att du och ditt team kan optimera dina e-handelsupplevelser och kampanjer bättre. Det hjälper dig att få en viktig förståelse för vad som fungerar och inte fungerar.

A/B Testing

Episervers A/B-testfunktioner är inbyggda i plattformen

Episerver Commerce innehåller ett inbyggt A/B-testverktyg som är byggt direkt i gränssnittet för upplevelsehantering. Detta gör det möjligt förmarknadsföraren att snabbt testa alla kombinationer av banners, kampanjmeddelanden, bilder, videor eller produktsortiment, inklusive att definiera den procentandel trafik som ska användas i testet och ställa in det övergripande målet för testet inklusive lägg i kundvagn-frekvens. De vinnande testerna kan sedan användas på hela webbplatsen.


6. Samarbets- och arbetsflödesverktyg 

 

En av de viktigaste aspekterna för ett välfungerande e-handelsteam är samarbete. E-handelsteam är ofta tunt spridda över hundratals uppgifter i en arbetsmiljö med snabbt tempo där varje sekund räknas. Inbyggda samarbets- och arbetsflödesverktyg sparar värdefull tid och gör det möjligt för arbetsgrupper att fokusera sin energi på att förbättra kundupplevelsen istället för att arbeta i eller utanför en krånglig plattform.

Episervers Digital Experience Cloud-plattform innehåller funktioner för arbetsflöde och samarbete. Utan arbetsflöden kommer du ständigt att behöva maila kollegor för att be dem skapa, granska, kopiera, redigera, godkänna och publicera utanför din plattform. Arbetsflöden gör att du kan ange en process för vem som behöver vara inblandad i en innehållslansering och hämta in dem i plattformen för att arbeta med den.

Genom att kombinera publiceringsarbetsflöden och projektbaserade webbplatsuppdateringar med hjälp av Projects i Episerver kan arbetsgrupper tänka bortom isolerat innehåll (t.ex. byta enskilda banners eller sidor). E-handelsteam arbetar vanligtvis med bredare kampanjer eller initiativ som innehåller flera webbplatsuppdateringar, inklusive produkter, kampanjer, målsidor, banners och personaliserat innehåll. Samarbetsverktyg sätter förvaltningen av e-handelsplatsen i kontext genom att låta gruppmedlemmar gruppera ihop innehållsförändringar i Projects som till exempel en produktlansering eller en säsongsbetonad kampanj. 

 

7. Dynamisk redigering och förhandsvisning direkt på webbsidan 

Redigering och förhandsgranskning av publicerade sidor hjälper dig att arbeta snabbare och tryggare, och tar även bort allt krångel i slutupplevelsen. Det sker genom att du kan redigera en sida och alla element på sidan som om du var slutbesökare och se ändringarna i realtid. Du kan dra och släppa delar från mediebiblioteket på sidan, inklusive produkter, innehållsblock, artiklar, kampanjblock och formulär. Du kan även förhandsgranska exakt vad besökarna kommer att se på webbplatsen, inklusive borra ner i innehåll som du har skapat för specifika segment, baserat på enhet och språk.

  Device preview - responsive design     Experience authoring

Marknadsförare kan förhandsgranska och redigera en sida inom en viss enhetstyp och upplösning för fullständig kontroll över upplevelsen (vänster bild)

Episervers redigeringsverktyg inkluderar dynamisk redigering direkt på webbsidan (höger bild)

 

Episervers verktyg för redigeringsupplevelse inkluderar mobil sidredigering, förhandsgranskning och publicering. Det fungerar inte att redigera blind. Om du inte kan se förändringarna som du gör så måste du kanske återkalla och fixa dem efter att det är för sent. Därför vill du kunna se dina förändringar utvecklas över tiden innan du trycker på den stora gröna publiceringsknappen.

 

Säkra plattformens flexibilitet och livslängd

 

Om din e-handelsplattform är ojämn och dåligt byggd så spelar ingen roll om den kan leverera den exakta kundupplevelsen som dina besökare behöver och är funktionsrik för dina företagsanvändare. Det handlar trots allt om programvara med en e-handelsplattform. Här är mina tre viktigaste kriterier för att säkra att din plattform når hela vägen fram när ditt företag växer och utvecklas.

 

8. Flexibla programmeringsgränssnitt (API:er)

 

En förmåga att säkerställa plattformens flexibilitet är API-hantering. Utan starka API:er blir det dyrare att börja använda ny teknik för att förbättra kundupplevelsen eller sätta marknadsförare och säljare i förarsätet. Flexibla programmeringsgränssnitt (API:er) gör att utvecklare kan hämta data från andra system för att driva e-handelssajten, inklusive överföring av kunddata, orderdata, produktinformation, lagerregister, prissättning och betalningar till andra system. Med öppna API:er kan utvecklare även begära ut data från din e-handelsplattform till andra system som mobilappar, informationskiosker eller interna system som CRM eller ERP. Ledande plattformar låter även enheter för sakernas internet (IoT) ansluta till e-handelsplattformen, inklusive placering av prenumerationsförnyelsebeställningar direkt i systemet. Ett starkt, robust och öppet API-lager är avgörande, med tanke på hur många tusentals oberoende och tydligt avgränsade tekniker som finns där ute för att hjälpa e-handelsteam lyckas med allt från sociala aggregeringsplattformar till analyser för att beräkna och betala skatt.

 

Episerver Service API är en uppsättning REST-ful API:er som interagerar med alla entiteter av data, inklusive order, produktkatalog, lager, prissättning, kunder, innehåll, sidor, block, media och formulär.

 

9. Modern, modulär arkitektur 

En annan viktig aspekt av en e-handelsplattform är dess tekniska arkitektur. Den modulära arkitekturen gör att teknikteam som stödjer e-handelslösningar kan anpassa och förändra sig till nya, oförutsedda behov framöver. På så sätt kan plattformen lättare bytas på mer drastiska sätt utan omfattande omkodning av hela plattformen. Detta tillåter lättare testning av plattformen för att isolera prestandaproblem baserat på stegvisa förändringar. En modulär arkitektur ger flexibilitet samt gör det möjligt att bygga ut och testa e-handelsplattformen. Dessa ändringar görs separat från din kärnkod, vilket möjliggör en enklare uppgraderingsväg, vilket sparar tid och pengar.

Episerver instance

Exempel på modulär arkitektur i Episerver Commerce

Inom denna moderna, modulära arkitektur kan aspekterna i Episervers plattform separeras. En modulär arkitektur möjliggör uppdelning i problemområden. Detta separerar vissa delar av mjukvaruapplikationen från andra. Specifikt, förmågan att utesluta kärnkod från din bestämda implementering och förmågan att skapa skikt inom mjukvaran för att separera funktionen i varje del av mjukvaran.

 

10. Molnplattform

Det mest effektiva sättet att säkerställa plattformens livslängd är att dra nytta av molnplattformar för e-handel. Termen "moln" är allmän och ofta vag när den används av leverantörer av e-handelsplattformar. Vad det betyder för plattformens flexibilitet och livslängd har mycket att göra med vilken molnmodell som du väljer.

De vanligaste molnmodellerna från e-handelsplattformar är:

• Prenumeration av mjukvara som en tjänst för flera användare (multi-tenant)

• Prenumeration av plattform som en tjänst för en användare (single-tenant)

• Licensierad mjukvara som driftsätts i en molnmiljö

De stora fördelarna med dessa modeller är att du frigör interna IT- och utvecklingsresurser. Istället kan deras insatser fokuseras på att förbättra kundupplevelsen, sätta företagsanvändare i förarsätet eller andra affärskritiska teknikinitiativ. Detta betyder att du behöver anställa webbutvecklare som kan fokusera på partnerskap med dina e-handels- och marknadsföringsteam istället för att dina systemadministratörer spenderar tid och energi på att underhålla servrar och databaser. När du väljer e-handelsplattform med molnmodell så är det viktigt att komma ihåg att det kan påverka hur du skaffar programvaran från antingen licensierad eller prenumeration. Det kan också påverka vem som ska underhålla infrastrukturen och vara värd för e-handelssajten (du, din implementeringspartner eller programvaruleverantören) och på vilket sätt plattformen byggs och distribueras (t.ex. single-tenant kontra multi-tenant). Var och en av dessa faktorer kan påverka din e-handelsplattforms livslängd positivt eller negativt beroende på dina unika behov.

Episerver Digital Experience Cloud är en plattform som en tjänst-modell som ger dig kontrollen hos en traditionell lokal installationslösning. Episerver Digital Experience Cloud är en applikation och molntjänst för en användare (single-tenant) som innehåller Episerver Commerce-mjukvara, webbhotell, 24/7 övervakning och underhåll, rättigheter till uppgraderingar och nya funktioner, inbyggd automatisk skalbarhet, leveransnätverkstjänster och hundratals andra funktioner som krävs för att driva en storskalig e-handelsplattform i molnet. Episerver Digital Experience Cloud-plattformen körs på det ledande Microsoft Azure-molnet, vilket ger djupare säkerhetsnivåer och flexibilitet i e-handelsplattformens infrastruktur.

Episerver DXC

Balansera kundupplevelse, anpassning för företagsanvändare och teknikarkitektur för att säkra framgång

Dessa är bara några viktiga verktyg och funktioner som du bör lägga till i din RFP-checklista. Samtidigt som en förbättrad kundupplevelse är högsta prioritet för e-handelsteam så bör du inte underskatta vikten av att ge dina företagsanvändare en stabil teknikplattform.

Redo att få ut din RFP för e-handel? Kontakta oss - den enda plattformen för e-handelsupplevelse med vårt branschledande CMS som hjälper företag att kombinera innehållsmarknadsföring och digital e-handelsupplevelse.