Ladda ner rapporten

2019 Gartner Magic Quadrant for
Web Content Management

Rapporten Gartner Magic Quadrant for Web Content Management utvärderar styrkor och svagheter hos leverantörer som tillhandahåller system för innehållshantering (CMS). Här kan du ladda ner rapporten kostnadsfritt.

Episerver har blivit utsedd till ledare i Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 2019 för femte året i rad.

Rapporten Gartner Magic Quadrant for WCM 2019 innehåller:

  • Överblick av CMS-marknaden
  • Styrkor och svagheter hos varje enskild leverantör av CMS som ingår i Gartner Magic Quadrant
  • Utvärdering av leverantörernas leveransförmåga och vision

"Kunderna är idag är överväldigade av alla valmöjligheter de står inför. Samtidigt har många användare av CMS svårigheter att nyttja sitt system fullt ut. Episerver löser detta med att kombinera användarvänlighet med kraftfull personalisering som skapar en bättre upplevelse och fler fördelar för företagen."

Justin Anovick
Justin Anovick

Chief Product Officer, Episerver

 

Hur definierar Gartner web content managment?

Idag handlar system för innehållshantering (CMS, Content Management Systems) om mer än att bara hantera innehåll, det handlar om att leverera effektiva digitala upplevelser i flera kanaler. Du kan välja ett kommersiellt CMS, ett verktyg med öppen källkod, en molntjänst eller en hostingtjänst.

Varför är rapporten Gartner Magic Quadrant for WCM användbar för någon som utvärderar CMS?

Att välja rätt system för innehållshantering är en viktig del för alla organisationers digitala transformation. Systemet ska stödja organisationens affärsbehov, optimera arbetsflöden och integrera med andra system. Vi tror att Gartner Magic Quadrant for WCM hjälper beslutsfattare att finna den lämpligaste leverantören och plattformen för deras behov.

När du utvärderar ett CMS bör du lista vilka användningsfall och affärsbehov ni har för systemet. Rapporten Gartner Magic Quadrant for WCM hjälper bestlutsfattare att bedöma hur de utvärderade plattformarna kan uppfylla dessa behov. Affärsbehov och användningsfall kan inkludera att skapa innehåll och sidmallar, kunna lagra metadata kopplat till innehåll, ha tillgång till filer i ett integrerat mediabibliotek, enkelt kunna skapa navigering, ha olika möjligheter för att publicera innehåll, kunna integrera med externa system och personalisera innehåll i realtid.

Leverantörer listade i Gartner Magic Quadrant for WCM

Gartner Magic Quadrant for WCM 2019 utvärderar totalt 18 leverantörer. Dessa leverantörer är kategoriserade i kvadranten beroende på om de är en Ledare, en Utmanare, en Visionär eller en Nisch spelare.

För att inkluderas i rapporten måste varje leverantör uppfylla vissa intäktskriterier. Beräkningen av leverantörens intäkter inkluderar intäkter från försäljning av WCM-programvara, underhålls-och supporttjänster, men det inkluderar inte intäkterna från professionella tjänster och försäljning av produkter tillverkade av andra leverantörer.

Gartners rapport om CMS

Sedan 1990-talet har Gartner skapat Magic Quadrant-rapporter för att hjälpa företag att jämföra mjukvaruleverantörer. Gartner Magic Quadrant for WCM är idag en av de ledande rapporterna över CMS-leverantörer. Rapporten innehåller djupanalyser och råd om CMS-marknadens inriktning, mognad och spelare.

©  Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Gartner rekommenderar inte någon viss leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i sina undersökningsrapporter. Gartner råder inte heller teknikanvändare att bara välja leverantörer med högst ranking eller motsvarande beskrivning. Gartners rapporter består av omdömen från Gartners undersökningsorganisation och ska inte betraktas som redovisning av fakta. Gartner frånsäger sig varje form av garanti, uttryckligen eller indirekt, med avseende på denna undersökning, inklusive eventuella garantier vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. 

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.