Ladda ner rapporten

2019 Gartner Magic Quadrant for
Digital Commerce

Rapporten Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce utvärderar styrkor och svagheter hos leverantörer som tillhandahåller e-handelsplattformar. Här kan du ladda ner rapporten kostnadsfritt.

Episerver, som erbjuder en fullständig e-handelsplattform inklusive CMS, sök och personalisering, har placerats i kvadranten för Utmanare i rapporten. Detta är fjärde året i rad som Episerver har uppmärksammats i Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce.

Rapporten Gartner MQ for Digital Commerce 2019 innehåller:

  • En överblick av marknaden för e-handelsplattformar

  • Styrkor och svagheter hos varje enskild leverantör som ingår i Gartner Magic Quadrant

  • Utvärdering av leverantörernas leveransförmåga och vision

"Episerver erbjuder en kraftfull lösning för företag som vill ha en robust e-handelsmotor som inkluderar ett marknadsledande CMS. Vi gör det möjligt för företag att leverera engagerande, personliga upplevelser igenom hela kundresan. Genom att använda vår plattforms artificiella intelligens kan de engagera köpare vid rätt tid, med rätt innehåll, var de än är."

Justin Anovick
Justin Anovick
Chief Product Officer, Episerver

 

Gartners marknadsöversikt över e-handelsplattformar

Att välja en e-handelsplattform har blivit alltmer komplext, eftersom det finns ett brett utbud av leverantörer, funktionalitet och tjänster.

I rapporten Gartner Magic Quadrant listas några av e-handelsplattformarnas grundläggande funktioner. Vi menar att de grundläggande funktionerna också kan inbegripa: merchandising, pris- och kampanjhantering; kundvagn och utcheckning; SEO taggning; produktsök och lokalisering för olika länder. Eftersom alla leverantörer inkluderar olika funktioner och på olika sätt, så det är viktigt att förstå exakt vad som ingår och hur det integreras med annan teknik.

Varför ska någon som överväger att köpa en e-handelsplattform läsa rapporten Gartner Magic Quadrant for Commerce?

Vi menar att Gartners rapport fokuserar på hur e-handelsleverantörer kommer att kunna möta användarnas framtida behov. Rapporten kan hjälpa beslutsfattare förstå hur e-handelsmarknaden förändras och vilka plattformar som är bäst rustade att hantera dessa förändringar.

Rapporten säger att, "år 2023 kommer 80 % av de organisationer som använder AI för e-handel att uppnå minst 25 % högre kundnöjdhet, ökade intäkter eller minskade kostnader". Framtidens plattformar kommer att kunna förstå och förutse enskilda kunders behov, förenkla köpprocessen och anpassa kundupplevelsen.

Leverantörer listade i Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2019 utvärderar 13 leverantörer. Dessa leverantörer är kategoriserade i kvadranten beroende på om de är en Ledare, en Utmanare, en Visionär eller en Nisch spelare.

Episerver listas som en Utmanare i rapporten - för vår utförandeförmåga och vår helhetsvision.

Gartners djupgående analys av e-handelsleverantörer

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce presenterar både en snabb grafisk översikt över olika leverantörer på marknaden, samt en djupgående analys av varje utvald leverantör. Gartners Magic Quadrant-rapporter har väglett företag i valet av programvaruleverantörer sedan 1990-talet.

©  Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Gartner rekommenderar inte någon viss leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i sina undersökningsrapporter. Gartner råder inte heller teknikanvändare att bara välja leverantörer med högst ranking eller motsvarande beskrivning. Gartners rapporter består av omdömen från Gartners undersökningsorganisation och ska inte betraktas som redovisning av fakta. Gartner frånsäger sig varje form av garanti, uttryckligen eller indirekt, med avseende på denna undersökning, inklusive eventuella garantier vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. 

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.