B2B e-handel ger resultat – ny rapport

Denna studie, utförd av Forrester Consulting på uppdrag av Episerver, presenterar vad vi anser vara starka bevis på de imponerande ekonomiska framgångar för företag som går i framkant med att implementera e-handel inom B2B.

Under senare år har B2B e-handelslösningar utvecklats för att erbjuda en kundupplevelse i paritet med konsumentföretag (B2C). Resultaten pekar alla på att företag omgående bör satsa vidare på e-handel.

Vi på Episerver gav Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera bästa praxis i genomförandet av B2B e-handelssystem och statistik kring dessa system. Denna studie tittar närmare på de uppfattningar och fakta kring kostnader och tajming i samband med genomförandet, och resultaten lösningarna levererar idag, vilket ger en tydlig affärsplan för B2B-företag som vill införa e-handelsystem.

Viktiga punkter från studien:

• B2B e-handel levererar verklig ekonomisk framgång – 89% av de tillfrågade höll med om att genomförandet av e-handel ökade de årliga företagets inkomster med i genomsnitt 55%

• Nästan alla av de tillfrågade sa att deras e-handelslösning var viktigt för att uppfylla sina mål att öka intäkterna (98%) och attrahera nya kunder (90%)

Läs Forrester studien och lär dig hur B2B e-handel omvandlar traditionella affärsmodeller och få viktiga lärdomar från andra företag för ett framgångsrikt genomförande av e-handel.

 

Forrester

En studie utförd av Forrester Consulting på uppdrag av Episerver