Episerver Guide:

Smart e-handelspersonalisering för e-handlare

Produktrekommendationer är bara början på vad e-handlare och leverantörer kan göra med personalisering idag. Denna guide presenterar de senaste personaliseringsteknikerna som snabbt kan öka dina konverteringar med 5-7 procent.

Varför personalisering?

Det är allmänt känt att besökare som får personaliserade produktrekommendationer på en webbplats konverterar mer, köper mer och har ett högre genomsnittligt ordervärde än de som inte får det. Det är inte ovanligt med en klickfrekvens på 8-25%. 

På en enklaste nivån så väljer och visar en bra rekommendationsmotor personaliserade produktrekommendationer, som är mest relevanta för varje person, medan de surfar.

Detta förbättrar produkters upptäckbarhet genom att den automatiskt visar produkter som användare inte visste att de var intresserade av förrän de fick se dem. Denna "upptäcktsaspekt" är särskilt användbar för webbplatser som har stora produktkataloger samt för modesajter där användare kanske bara har en vag tanke om vad de letar efter.

Öka merförsäljning

En bra rekommendationsmotor ger användaren en rikare kundresa. I slutändan så förbättrar det kundens lojalitet och livstidsvärde. För handlare så erbjuder den mätbar merförsäljning.

Ändå visar omfattande studier att e-handlare endast använder personaliseringverktyg i ca 40% av alla shoppingtillfällen på webbplatsen. De e-handlare som har investerat mer och har någon form av personalisering i över 80% av alla shoppingtillfällen, ökade sin merförsäljning med i genomsnitt över 10% och i vissa fall upp till 20%. 

Segmenteringens brister

Vissa företag skapar beteendeprofiler genom att placera personer i enkla segment. Sedan organiserar de produktrekommendationer och personaliseringsverktyg enligt dessa segment. Men en segmenterad modell kommer troligen inte att leverera de bästa resultaten eftersom segmenten blir för breda. 

Testning med flera varianter (MVT-test) har samma begränsning då den visar produkter med flera varianter för att så småningom räkna ut vilken som är bäst vid varje tillfälle. Men den kan inte leverera en personaliserad upplevelse för varje besökare.

Individualisera upplevelsen

För att vara så effektiv som möjligt så är det viktigt att skapa enskilda profiler för varje enskild besökare som besöker en webbplats. Varje profil bör vara unik för varje besökare.

För att förbättra produktrekommendationernas relevans så behövs även en mekanism som fångar upp och lär sig hur besökarna agerar och reagerar på de rekommenderade produkterna. Det är det enda och mest exakta sättet för att visa rätt produkt för rätt person vid rätt tidpunkt.

Allt handlar om att sälja mer

Personalisering är ett viktigt navigeringsverktyg som hjälper kunderna att snabbare hitta de produkter som de vill köpa. Det bäddar för en bra kundupplevelse som i sin tur stöder konvertering och lojalitetsmål.

Däremot har fokusen endast varit på dess förmåga att öka försäljningen. Nyckeltal bör användas för att övervaka försäljningsresultaten för varje sida. Det gäller även varje rekommendationswidget på sidan, om mer än en används.

Det är viktigt att fortsätta utvärdera den försäljning som varje sidtyp genererar eftersom beteendedata ständigt förändras.

Håll ett öga på engagemang

Medan du håller koll på försäljningen så är det även viktigt att bevaka nivån på det engagemang som varje besökare visar för de produkter som presenteras. En hög klickfrekvens för produktrekommendationer ger en tydlig indikation på hur relevanta produkterna som visas för varje besökare är.

Klick-till-köp (Click-to-purchase, CTP) indikerar hur bra en produkt säljer. Om det är mindre än 10% kan det tyda på att det är något annat än priset som hämmar försäljningen.

Äkta personalisering

Personalisering har funnits ett tag, men hur den fungerar och vad den kan göra varierar väldigt mycket. Ofta beror skillnader i prestation på själva tekniken.

Många leverantörer säger att de har kapacitet för personalisering, men få kan faktiskt leverera riktig personalisering. Detta innebär att de aldrig ger den bästa möjliga avkastningen på investeringen.

En exakt 1-till-1 personalisering visar rätt produkt för rätt person vid rätt tidpunkt. I andra fall kanske tekniken varken är tillräckligt driftsatt eller konfigurerad och anpassad för att klara av surfbeteendet på enskilda webbplatser.

Översikt personaliseringsguide

Hur Episerver personaliserar upplevelser

Episerver Personalization är den perfekta kombinationen av man och maskin. Den använder skalbar, 1-till-1 merchandising som hjälper dig att öka försäljningen samtidigt som du behåller lönsamheten. 

Episerver Personalization är en produktsvit som innehåller:

  • Personaliserade produktrekommendationer och innehåll som är riktad till individer
  • Maskininlärning som automatiskt presenterar de produkter som en besökare mest sannolikt kommer att köpa
  • En panel som ger dig full merchandisingkontroll, resultatrapporter och test 

Läs mer om Episerver Personalization