En guide till hur du bemästrar e-handel

Denna guide undersöker hela kundresan för att visa hur varje steg på vägen kan optimeras för bättre resultat. Episervers inbyggda funktioner gör processen ännu enklare.

Många företag uppmärksammar inte hela vägen fram till köp tillräckligt , eftersom det verkar alltför komplicerat och tidskrävande. Sanningen är att denna typ av optimering kräver en del arbete - men med rätt processer och verktyg kan det snabbt leda till otroliga resultat.

Denna digitala e-handelsguide tittar på de fyra viktigaste stegen i kundlivscykeln: attrahera, engagera, konvertera och vårda. Du måste fånga kundens intresse på några sekunder, och behålla det under hela deras väg mot köp - och bortom detta.

Episervers e-handelsplattform har utvecklats för att hjälpa dig att lyckas i varje skede av kundens resa. Till exempel kan plattformen automatiskt skapa relevanta landningssidor, leverera personaliserat innehåll och erbjudanden och utföra multivariata tester.

I denna guide kommer du lära dig:

  • Hur du använder smarta navigeringsverktyg
  • Hur du personaliserar din webbplats innehåll
  • Hur du förbättrar effekterna av kampanjer
  • Hur du driver optimeringar via data
  • Hur du undanröjer hinder för att få en smidig checkout

 

Share