Rapport: AI och revolutionen kring kundupplevelsen

Hur AI kan förvandla dina digitala upplevelser

 

Företagsinvesteringar i AI skjuter i höjden, prognosen för 2017 är att det kommer uppgå till 12,5 miljard dollar. Självmedvetna datorer är fortfarande bara fiktion men tillämpling av AI kan göra stor skillnad idag. Detta involverar användandet av datorer för att extrahera och analysera mönster som återfinns i större volymer av data.  

För digitala marknadsförare och merchandisers kan AI drastiskt reducera de resurser som man vanligtvis behöver för att tolka data, skapa segment, skapa kampanjer och utarbeta produktrekommendationer. AI kan också hjälpa till att leverera personaliserade upplevelser och öka engagemang och konverteringar. 

AI i sig är inte en personaliseringsstrategi utan en möjliggörande teknologi. Denna rapport visar hur marknadsförare och merchandisers kan använda AI på bästa möjligt sätt, för tex. personaliserat innehåll och produktrekommendationer, segmentering, sök och förutsägande analyser.