Smartare strategi för din webbnärvaro med designsystem och Style guides

Att den digitala närvaron ständigt växer är något de flesta organisationer idag är beredda att skriva under på. Den digitala transformation vi befinner oss i innebär att dina användare kommer att möta ditt varumärke i nya typer av scenarion, från ett oändligt antal enheter och skärmupplösningar.

Detta ställer helt nya krav på en strategi för att skapa en användarupplevelse som är sömlös, konsekvent och sammanhållen.

För att leva upp till användarnas förväntningar behöver vi vidga vårt perspektiv och se till helheten. Istället för att designa separata webblösningar för specifika syften och scenarion, behöver vi designa ett system som skapar värde för hela den digitala närvaron och stärker ditt varumärke.   

Under webinariet berättar NetRelations gränsnsittsarkitekt Sandra Granberg om hur du med hjälp av en Style guide säkerställer konsekvens och enhetlighet för ditt varumärke oavsett var eller hur ditt innehåll kommer att visas upp.

Sandra svarar också på frågor som:

  • Vad är en Style guide?
  • Vad är ett designsystem?
  • Vilket värde skapar det att ha en genomtänkt strategi för sitt designsystem och i förlängningen användarupplevelsen?
  • Hur fungerar en Style guide rent praktiskt i en organisation och vilka nyttor tillför den?

Sandra delar också med sig av konkreta erfarenheter från ett projekt för Göteborgs Stad där en Style guide tagits fram och används med framgång.

Läs mer och anmäl dig här!