Vi vill gärna veta vad du tyckte!

Vi är mycket glada att du deltog på vårt Partner-och techforum på Nalen. Vi vill gärna veta vad du tyckte, så ta gärna någon minut och svara på några korta frågor, så vi kan förbättra oss för framtida event.

Utvärdering

Vad tyckte du i helhet om dagen?*
Skala
5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt
 
 
Kommer du att delta på EPiServer Partner-och techforum i framtiden?*
 
Vilka sessioner tyckte du var mest givande/inspirerande under konferensen?
Vad skulle du vilja förbättra inför kommande konferenser
Skulle du rekommendera Episerver Partner-och techforum för en kollega?*
 
Övriga kommentarer