Agenda Icon: contentmarketer Start Date: 2015-10-21

11:50: Digital transformation - hets mot nästa hype eller en naturlig utveckling

Digital transformation finns idag på allas läppar och det kan ibland skapa en stark stress i våra organisationer. Vi jämförs allt oftare med bolag som tillhör de extrema aktörerna inom digital utveckling. Vi som ansvariga för ett företags digitala utveckling ställer oss då ofta frågan:

- Vad innebär digital utveckling för oss? 

- Vad är digital utveckling i vår bransch? 

- Är vi efter våra viktigaste konkurrenter?

- Gjorde vi inte detta för 10 år sedan? 

Resan inom digital transformation handlar till största del om tre stora drivkrafter som hjälper oss att prioritera och organisera vår resa. Jag ska ge min syn kring detta och lite insikter som lugnare er för framtiden. 

 Talare: Michael Forsberg, affärsutvecklingsansvarig Forefront Consulting Group

Digital transformation finns idag på allas läppar och det kan ibland skapa en stark stress i våra organisationer. Vi jämförs allt oftare med bolag som tillhör de extrema aktörerna inom digital utveckling. Vi som ansvariga för ett företags digitala utveckling ställer oss då ofta frågan:

- Vad innebär digital utveckling för oss? 

- Vad är digital utveckling i vår bransch? 

- Är vi efter våra viktigaste konkurrenter?

- Gjorde vi inte detta för 10 år sedan? 

Resan inom digital transformation handlar till största del om tre stora drivkrafter som hjälper oss att prioritera och organisera vår resa. Jag ska ge min syn kring detta och lite insikter som lugnare er för framtiden. 

 Talare: Michael Forsberg, affärsutvecklingsansvarig Forefront Consulting Group