Agenda Icon: contentmarketer Start Date: 2015-10-21

13:45: Går det att transformera en hel bransch med hjälp av digitala tjänster?

Elrätt har arbetat fram ett helt nytt digitalt verktyg kallat Idébanken. Verktyget som är baserat på Episerver ska lägga grunden för ett helt nytt arbetssätt för aktörer i elteknikbranschen och syftar till att lösa ett antal större utmaningar som branschen behöver hantera.

Jessica Ericsson, projektledare för Elrätt, berättar tillsammans med Olof Lönnroth från NetRelations, om hur denna spännande digitala tjänst för en traditionell bransch med gamla yrkesvanor vuxit fram:

  • Hur användes tjänstedesign för att skapa den nya digitala tjänsten som möjliggör en närmare relations med slutkonsumenten
  • Hur skapades en ny kommunikationsplattform där rätt produkter och lösningar hamnar i fokus precis när de är som viktigast

Talare: Jessica Ericsson, projektledare, Elrätt och Olof Lönnroth Webbstrateg, NetRelations

Elrätt har arbetat fram ett helt nytt digitalt verktyg kallat Idébanken. Verktyget som är baserat på Episerver ska lägga grunden för ett helt nytt arbetssätt för aktörer i elteknikbranschen och syftar till att lösa ett antal större utmaningar som branschen behöver hantera.

Jessica Ericsson, projektledare för Elrätt, berättar tillsammans med Olof Lönnroth från NetRelations, om hur denna spännande digitala tjänst för en traditionell bransch med gamla yrkesvanor vuxit fram:

  • Hur användes tjänstedesign för att skapa den nya digitala tjänsten som möjliggör en närmare relations med slutkonsumenten
  • Hur skapades en ny kommunikationsplattform där rätt produkter och lösningar hamnar i fokus precis när de är som viktigast

Talare: Jessica Ericsson, projektledare, Elrätt och Olof Lönnroth Webbstrateg, NetRelations