Agenda Icon: contentmarketer Start Date: 2015-10-21

12:20: Santander – En personlig digital bank (på riktigt)

Santander berättar hur de har skapat en modern internetbank som gör det möjligt att släppa nya produkter i sina digitala kanaler utan att behöva göra tekniska releaser och hur de fått en stor del av sin försäljning på befintliga kunder genom självbetjäningstjänster på Internetbanken.

Talare: Peter Leijonspjuth, Manager Digital Channels

Santander berättar hur de har skapat en modern internetbank som gör det möjligt att släppa nya produkter i sina digitala kanaler utan att behöva göra tekniska releaser och hur de fått en stor del av sin försäljning på befintliga kunder genom självbetjäningstjänster på Internetbanken.

Talare: Peter Leijonspjuth, Manager Digital Channels