Agenda Icon: Start Date: 2015-10-21

10:20: Att nå igenom och skapa värde  – Sara Rosengren, Docent i marknadsföring, Handelshögskolan Stockholm

För att nå igenom med sitt budskap blir det allt viktigare att skapa mottagarvärde. Detta värde är inte alltid det du tror. Under den här föreläsningen får vi höra om forskningen bakom beteendeförändrande kommunikation och hur man tar plats i informationsbruset. 

Talare: Sara Rosengren, Docent i marknadsföring, Handelshögskolan Stockholm

För att nå igenom med sitt budskap blir det allt viktigare att skapa mottagarvärde. Detta värde är inte alltid det du tror. Under den här föreläsningen får vi höra om forskningen bakom beteendeförändrande kommunikation och hur man tar plats i informationsbruset. 

Talare: Sara Rosengren, Docent i marknadsföring, Handelshögskolan Stockholm