Agenda Icon: Start Date: 2015-10-21

15:40: Hur håller man ihop stockholm.se ur ett designperspektiv? Eller ska man det?

Stockholms stad har en stor multisourcad webbnärvaro, där olika delar möter användares specifika behov (istället för en webbplats). Vi berättar utifrån design-perspektivet, hur alla dessa kanaler hålls samman och hur vi samtidigt skapar spets och innovation i de specifika delarna som möter användarna.

Talare: Ola Williams, Webbstrateg på Stockholms stad och Cecilia Bingert, User Experience Lead på Creuna

Stockholms stad har en stor multisourcad webbnärvaro, där olika delar möter användares specifika behov (istället för en webbplats). Vi berättar utifrån design-perspektivet, hur alla dessa kanaler hålls samman och hur vi samtidigt skapar spets och innovation i de specifika delarna som möter användarna.

Talare: Ola Williams, Webbstrateg på Stockholms stad och Cecilia Bingert, User Experience Lead på Creuna