Agenda Icon: Start Date: 2015-10-21

12:20: Crowd sourcing i vården – Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar patientwiki

Vad har vi gjort och varför, vilka utmaningar har vi stött på och hur ser vi på framtiden. Vi har byggt en extern webb där vi välkomnar patienter och närstående att tillsammans med våra medarbetare skapa så bra patientinformation som möjligt.

Talare: Linda Kullenberg och Anders Johansson, webbstrateger, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vad har vi gjort och varför, vilka utmaningar har vi stött på och hur ser vi på framtiden. Vi har byggt en extern webb där vi välkomnar patienter och närstående att tillsammans med våra medarbetare skapa så bra patientinformation som möjligt.

Talare: Linda Kullenberg och Anders Johansson, webbstrateger, Sahlgrenska universitetssjukhuset