Agenda Icon: Start Date: 2015-10-21

11:50: Nya kungalv.se lockar till besök

Kungälvs kommun lanserar en modern och nytänkande webbplats som utmanar allt från gängse kommunala webbstrukturer till traditionell navigation. Med en flexibel design och tydlig satsning på rörlig bild kan kommunen skapa en målgruppsanpassad och kreativ kommunikation med dess invånare, besökare och företagare. Lyssna till hur Kungälvs kommun skapade en webbplats som tydligt stödjer kommunens tillväxtmål och ambitioner som attraktiv besöksort och samtidigt uppfyller kraven på en offentlig webbplats

Talare: Susanne Junkala, kommunikationschef, Kungälvs kommun

Kungälvs kommun lanserar en modern och nytänkande webbplats som utmanar allt från gängse kommunala webbstrukturer till traditionell navigation. Med en flexibel design och tydlig satsning på rörlig bild kan kommunen skapa en målgruppsanpassad och kreativ kommunikation med dess invånare, besökare och företagare. Lyssna till hur Kungälvs kommun skapade en webbplats som tydligt stödjer kommunens tillväxtmål och ambitioner som attraktiv besöksort och samtidigt uppfyller kraven på en offentlig webbplats

Talare: Susanne Junkala, kommunikationschef, Kungälvs kommun