Vad tyckte du om Episerver Partnerforum 2014

Nu har det gått några veckor sedan vi arrangerade Partnerforum, och vi vill gärna veta vad du tyckte. Och vi vill även gärna få feedback vad du skulle vilja se för Partnerforum 2015. Vilka önskemål har du? 

Utvärderingsfrågor

Vad tyckte du om eftermiddagen som helhet? *
Skala
5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt
Kommer du att delta på liknande dagar i framtiden? *
Vilken talare tyckte du var bäst under konferensen?
Övriga kommentarer
Hur skulle du vilja att vi anordnade Techforum 2015?