Agenda Icon: Start Date: 2014-11-12

15:45: Episerver i molnet, tips och tricks – Henrik Fransas, Active Solution

Henrik kommer dela med sig av sina erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar i Azure samt lite tips och tricks. Han kommer även visa hur Active Solution jobbar med sin egen webbsida som är live som en Azure Website.

Talare: Henrik Fransas, utvecklare Active Solution

Henrik kommer dela med sig av sina erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar i Azure samt lite tips och tricks. Han kommer även visa hur Active Solution jobbar med sin egen webbsida som är live som en Azure Website.

Talare: Henrik Fransas, utvecklare Active Solution