Material från Framtidens söklösningar

Här kan du ladda ner presentationerna från frukostseminariet:

Affärsvärde med Episerver Find, talare Tom Stenius Episerver (PDF)

Framtidstrender inom sök, talare Anders Häggdahl Findwise (PDF)