Agenda Icon: Start Date: 2014-11-12

11:55: Kundcase: Nya miun.se - bättre utbildningsinformation för fler sökande

Så hjälper vi besökare med olika behov att hitta rätt utbildningsinformation på vår webbplats. När miun.se uppgraderades gjordes webbplatsen om från grunden. Med hjälp av en ingående effektkartläggning växte den nya webbplatsen fram med: ny och enklare design, en förbättrad sökfunktionalitet och en anpassning för mobila enheter. 

Talare: Bengt Nilsson, Digital Strateg på Mittuniversitetet och Tobias Bergman, Knowit

Så hjälper vi besökare med olika behov att hitta rätt utbildningsinformation på vår webbplats. När miun.se uppgraderades gjordes webbplatsen om från grunden. Med hjälp av en ingående effektkartläggning växte den nya webbplatsen fram med: ny och enklare design, en förbättrad sökfunktionalitet och en anpassning för mobila enheter. 

Talare: Bengt Nilsson, Digital Strateg på Mittuniversitetet och Tobias Bergman, Knowit