Agenda Icon: Start Date: 2014-11-12

09:10: Den digitala transformationen – Peter Sunna & Tom Stenius, Produktchefer, Episerver

Vad är egentligen digital transformation? Genom exempel på branscher där den är som tydligast söker vi efter de gemensamma nämnarna som sedan kommer att fungera som en röd tråd under dagen. Med detta i bakhuvudet kommer dagens presentationer ge dig inspiration hur just ditt företag tar nästa steg i den digitala transformationen.

Talare: Peter Sunna & Tom Stenius, Produktchefer Episerver

Vad är egentligen digital transformation? Genom exempel på branscher där den är som tydligast söker vi efter de gemensamma nämnarna som sedan kommer att fungera som en röd tråd under dagen. Med detta i bakhuvudet kommer dagens presentationer ge dig inspiration hur just ditt företag tar nästa steg i den digitala transformationen.

Talare: Peter Sunna & Tom Stenius, Produktchefer Episerver