Agenda Icon: Start Date: 2014-11-12 11:30:00

11:30:4 absolut nödvändiga egenskaper för framtidens digitala ledare

Talare: Peter Sunna & Tom Stenius, Produktchefer på Episerver

Talare: Peter Sunna & Tom Stenius, Produktchefer på Episerver