Agenda Icon: Start Date: 2014-11-12

13:55: Datadriven marknadsföring - hur gör man?

Att ta beslut utifrån insikter från data om och från sina kunder i sin marknadskommunikation blir allt vanligare i allt fler organisationer. Drivet av den massivt ökande mängden data från sociala interaktioner, sök och andra onlineaktiviteter översköljs organisationer idag av data kring kunder och konsumenters önskemål, behov, beteenden och drivkrafter. Daniel Chow talar om framväxten av data driven marknadsföring och hur man kan börja tänka mer datadrivet i den egna organisationen

Talare: Daniel Chow, Head of digital strategy på Softronic.

Att ta beslut utifrån insikter från data om och från sina kunder i sin marknadskommunikation blir allt vanligare i allt fler organisationer. Drivet av den massivt ökande mängden data från sociala interaktioner, sök och andra onlineaktiviteter översköljs organisationer idag av data kring kunder och konsumenters önskemål, behov, beteenden och drivkrafter. Daniel Chow talar om framväxten av data driven marknadsföring och hur man kan börja tänka mer datadrivet i den egna organisationen

Talare: Daniel Chow, Head of digital strategy på Softronic.