Agenda Icon: Start Date: 2014-11-12

15:40: Beata sammanfattar

Moderator Beata Wickbom delar med sig av sina och era insikter från dagen och introducerar våra två kvarvarande huvudtalare.

Moderator Beata Wickbom delar med sig av sina och era insikter från dagen och introducerar våra två kvarvarande huvudtalare.