Bästa webb offentlig sektor

Webbplatsen är en viktig kanal för informationsspridning och involverar målgrupperna. Hög servicenivå med e-tjänster som förenklar vardagen. Tillgänglighet är viktigt då målgruppen är bred och mångfalden stor, och att den fungerar både i mobilen och på en surfplatta. Det ska vara enkelt att hitta med tydlig navigering och bra sökfunktionalitet. Sociala funktioner som stärker engagemanget är ett plus.

Bedömningskriterier: Servicenivå, e-tjänster, interaktivitet, design, engagemang, tillgänglighet.

 

Anmäl ditt bidrag