Bästa webb B2C

I kategorin bästa webb B2C bedömer vi webbplatser som vänder sig till konsumenter

Webbplatsen bidrar till att komma närmare kunderna och öka engagemanget för varumärket. Det är enkelt att hitta den information man söker och fungerar i flera kanaler som mobil och surfplatta. Webbplatsen bidrar till en bra användarupplevelse och är "sticky". Den lyckas koppla ihop det sociala med sajten och du vill gärna återkomma.

Bedömningskriterier: Affärsnytta, servicenivå, tillgänglighet i olika kanaler, design, interaktivitet, sociala möjligheter, användarupplevelse 

 

Nominera ditt bidrag