Bästa e-handel

I denna katgori bedömer vi e-handelssajter baserade på Episerver Commerce.

En webbplats som engagerar köparen och inspirerar till köp. Webbplatsen är friktionsfri, från att du hittar det du är ute till slutfört köp. Fungerar lika bra på en surfplatta som på webben. Webbplatsen bidrar till att öka försäljningen och synligheten för företagets produkter eller tjänster. Den ger dig en personlig upplevelse som anpassas efter dig och visualiserar produkten på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Servicenivån är hög och du vet direkt vad du ska göra om du har några frågor.

Bedömningskriterier: Betydande del av försäljning via den här kanalen, hög servicenivå, tillgänglighet i olika kanaler, design, friktionsfri, interaktivitet, sociala möjligheter, engagemang

Nominera ditt bidrag