Affärsspåret

Spåret för dig som är säljare, projektledare eller liknande. Agendan innehåller affärssessioner som ger dig praktiskt säljstöd kring våra produkter och information om nyheter i partnerprogrammet.

Agenda - Affärsspåret den 7 juni

Tid: Session:
10:55-11:45

User journey modellen
– ditt bästa verktyg för att sälja Episerverbaserade webbplatser

Med user journey modellen kan du enkelt visa hur Episervers produkter hjälper dina kunder att uppnå sina mål online.

Talare från Episerver:
Gustaf Snöbohm, Försäljningsansvarig Sverige
Mats Hellström, Senior Product Expert


 
12:45-13:10
(Valbara sessioner)

Så gör du en höjdardemo av Episerver

Lär dig hitta till och använda Episervers publika demosajter som ett verktyg i säljprocessen. Vi visar hur du illustrerar user journey-modellen på ett enkelt sätt genom att använda de lättillgängliga sajterna.

Talare från Episerver:
Tom Stenius, Product Manager
Conny Marklund, Tech Pre Sale


Simply Commerce

Hur kan e-handlare minska time-to-market, komma ut i alla kanaler samtidigt, få högre konvertering på besöken och generera trafik via reklamnätverk? Episerver tillsammans med inRiver och Apptus kommer att visa ett helhetslösning på temat "Behind-On-Beyond your Commerce site" - eller helt enkelt "Simply Commerce".

Talare från Episerver:
Rikard Ljungman, VP of Business Development


Moving from EPiMore to Episerver Add-on

We introduce the Episerver Add-on concept and how it can contribute to increased sales for you as a partner.

Talare från Episerver:
Peter Yeung, Product Manager


13:10-13:40
(Valbara sessioner)

Mobilen i centrum av onlinestrategin

Gartner förutspår att redan nästa år kommer fler personer vara online via mobilen än via en dator - kanske är det redan nu dags att sätta mobilen främst vid utformandet av en ny onlinestrategi? Vi tittar närmare på de hetaste mobila trenderna och hur mobiler, surfplattor och datorer förhåller sig till varandra. Vi betonar också vikten av att innehållet speglar den kontext konsumenten befinner sig i och hur det påverkar valet av mobil lösning.

Talare från Episerver:
Tom Stenius, Product Manager


Kundcase

Mer information kommer inom kort


Sociala intranät

Vad är ett socialt intranät och hur kan man med hjälp av Episerver Relate utveckla och dra nytta av sitt intranät genom att lägga till sociala funktioner.

Talare från Episerver:
Conny Marklund, Tech Pre Sale


13:40-14:00
Den uppdaterade partnermodellen 

Under våren har Episerver jobbat med att uppdatera och förfina den befintliga partnermodellen. Här får du ta del av alla förändringarna och vi förklarar vad de innebär för dig som partner.

Talare från Episerver:
Tom Stenius, Product Manager
Maria Wasing, VP of Marketing & Sales Operations Europe


14:30-14:55

Episerver Everweb, nya tilläggstjänster och värden för partners som säljer Everweb

Du får en kort introduktion av tilläggstjänsterna CDN, Load Test och Business Process Monitoring. Betydelsen av dem och värdet för kunden och för er som partner. NetRelations kommer att berätta om varför de valt Everweb som driftplattform och vilka de främsta fördelarna är för dem.

Talare:
Salifou Bah, Head Of Sales Everweb, Episerver
Kenneth Karlsson, Vice VD & Webbstrateg, NetRelations


14:55-15:15

Nästa steg i partnerskapet

Vilka är nycklarna till ett framgångsrikt partnerskap? Lyssna till hur olika partners effektivt använder partnerskapet med oss och på så sätt växer sin affär.

Talare från Episerver:
Annika Jansson, Partner Manager
Jan-Olof Jakobsson, Key Account Manager