Personalisera ditt innehåll

Vi redaktörer har oftast väldigt bra koll på vilka målgrupper som webbplatserna ska attrahera och serva. Men det är ett svårt jobb att på ett effektivt sätt presentera informationen så att de olika målgrupperna får den information de förväntar sig.

Många gånger faller vi in i den falska säkerheten; "lika bra att försöka säga allt till alla" och sedan hoppas på att någon av besökarna hänger kvar på webbplatsen och i slutändan blir en lojal kund.

Men vad skulle hända om vi istället som redaktörer försöker dela upp målgrupperna ännu mer? Kanske analysera mer ingående besökarens beteenden på webbplatsen och var de kommer från och sedan presentera mer riktat innehåll till just den mindre besökargruppen. Troligen kommer då fler besökare som hitta relevant och användbar information för just dem.

Använd statistik

För att få en bra bild över hur besökarna agerar på era webbplatser och även hur de hittat just er webbplats så behövs fakta och statistik. I Google Analytics finns det bra och tydliga rapporter där du enkelt kan hitta en hel del matnyttigt för att rikta innehåll mot specifika besökare.

Titta till exempel på hur de har kommit till er webbplats och vad är troligen deras syfte då de landar på en viss sida. Om flertalet besökare till exempel har sökt på vissa nyckelord så är det en värdefull ledtråd, då har du också chansen gruppera dessa besökare och presentera ett specifikt budskap till just den besökargruppen.

Personaliseringsfunktion i Episerver CMS

Om du arbetar på en webbplats som är baserad på Episerver CMS 6 R2 eller Episerver 7 CMS kan du börja använda personaliseringsfunktionerna på en gång. Hitta ett lämpligt scenario att börja med. Ett tips är att börja med att personalisera kontaktinformation så att besökaren hittar er enkelt i den region eller i det land som besökaren befinner sig.

Skapa besökargrupp

För att skapa besökargrupper behöver du ha administratörsrättigheter på webbplatsen.

1. Logga in i redigeraläget på er webbplats.

2. Klicka på Besökargrupper.

Lägg till besökargrupp

3. Klicka på knappen Skapa för att skapa en ny besökargrupp. En ny vy Lägg till besökargrupp öppnas där du har olika kriterier som du kan välja bland beroende vilket scenario du vill använda dig av.

4. Välj Tid- och platskriterier och kriteriet för Geografisk position. Dra-och-släpp kriteriet i den streckade ytan till vänster.

Lägg till bes

5. Välj sedan den geografiska positionen som besökaren har i rullgardingsmenyerna. I vårt exempel väljer vi Europa, Sverige och Värmlands län för att visa ut kontaktinformation till vårt kontor i Karlstad.

6. Ange ett namn för besökargruppen. Namnet kommer att synas när du sedan personaliserar innehåll på sidorna. Du kan också ange en kommentar för att tydliggöra för andra redaktörer hur gruppen bör användas. Om du vill använda den nya besökargruppen för att sätta rättigheter på en hel sida klickar du i rutan för Säkerhetsroll.

7. Spara den nya besökargruppen. Gruppen är nu redo för att användas i redigeraläget.

Skapa personaliserat innehåll

Du går nu tillbaka till redigeraläget och väljer den sida du vill ha din personaliserade information på.

1. Välj att redigera sidan. I det här exemplet väljer vi att redigera startsidan.

2. Lägg till kontaktinformation som ska gälla för besökare från Karlstad men även information om besökaren kommer från någon annan ort.

3. Blockmarkera den information som ska visas om man inte är från Karlstad, i exemplet är det kontoret i Stockholm.

Personaliseringsfunktionen

4. Välj knappen Personalisera innehåll. Du får då upp dialogrutan Inställningar för besökargrupper.

5. Vi vill att informationen om kontoret i Stockholm ska vara standardinformation och visas då besökaren inte matchar besökargruppen från Karltad. Kryss därför för Del av innehållsgrupp.

6. Klicka på plus-tecknet och namnsätt till Standard. Välj Lägg till.

Del av innehållsgrupp

7. Välj OK för att spara ändringen. Du är nu tillbaka på sidan och ser då att den text du markerat nu har fått en streckad linje runt med angivelser att detta innehåll är personaliserat.

8. Blockmarkera den information som ska visas när besökaren är från Karlstad. Välj knappen Personalisera innehåll.

9. Klicka på plus-tecknet i fältet Synlig för... och välj gruppen Besökare från Karlstad.

Synlig för besökare från Karlstad

10. Välj OK.

11. Kryssa i Del av innehållsgrupp och i rullgardinsmeny väljer du Standard. Du har nu kopplat ihop delarna så att systemet förstår vilket innehåll som ska visas för respektive besökargrupp.

Del av innehållsgrupp

12. Välj OK för hela dialogrutan. Du har nu gjort klart personaliseringen för kontaktinformationen.

Granskning av informationen

När du känner dig nöjd med ditt innehåll och den personalisering du har definierat kan du välja att förhandsgranska innan du publicerar.

1. Välj Spara och Visa. Du får nu upp ytterligare ett menyval som heter Visa som besökargrupp. Den här funktionen ger dig möjlighet att se hur innehållet kommer att visas för de olika besökargrupperna.

2. Klicka i checkboxen Besökare från Karlstad och välj Utför. I förhandsgranskningen av sidan kommer du att se innehållet som om du var en av besökarna från Karlstad. Om du vill se innehållet som det ser ut för alla andra besökare, som alltså inte är besökare från Karlstad väljer du Ingen grupp och väljer Utför.

Visa som besökargrupp

3. Om informationen är korrekt och du är nöjd med din sida kan du välja att Publicera.

Du behöver inte gå via Spara och Visa, du kan också välja Spara och Publicera direkt om du vill. Även en sida som är publicerad kan du med menyvalet Visa som besökargrupp se hur sidan ser ut för de olika besökargrupperna.

Börja smått

Att skapa personaliseringarna på era webbsidor är inte så svårt. Har du gjort det en gång i gränssnittet så kan du förfarandet. Det svåra och kanske mest tidskrävande ligger istället i att bestämma sig för vad man ska använda personaliseringsfunktionen till och vad ni vill uppnå med det.

Börja smått och testa er fram – ni kommer med all sannolikhet få nöjdare besökare och förhoppningsvis fler kunder i slutändan.

Mer information om personalisering och besökargrupper

Visste du att vi har alla våra redaktörsmanualer online? I vår webbhjälp hittar du alla våra manualer på flera olika språk.

http://webhelp.Episerver.com/

Direktlänkar till artiklar om personalisering och besökargrupper i manualerna:

Skapa besökargrupper - Administratörsmanualen för Episerver CMS 6 R2

Arbeta med besökargrupper och personaliserat innehåll - Redaktörsmanualen för Episerver CMS 6 R2

Skapa personaliserat innehåll - Redaktörsmanualen för Episerver CMS 6 R2

Vill du se sessionen från användaträffen igen:

Det visste du inte om Episerver CMS 6 R2 - Video