Bästa Intranät

Humana, Svenska Fotbollsförbundet, Sweco och Vallentuna kommun är finalister i kategorin "Bästra intranät". Intranätkategorin är inte öppen för röstning eftersom webbplatserna ligger bakom inloggning.

Humana, partner Circuit

Humana, som är Sveriges största aktör inom personlig assistans, har skapat ett socialt intranät som hjälper medarbetarna att kommunicera effektivt med varandra. Genom att förenkla tidigare tidskrävande aktiviteter, har man uppnått kraftiga effektiviseringar och skapat en samhörighet mellan organisationens anställda.

 

 

Svenska Fotbollsförbundet, Partner NetRelations

Svenska Fotbollsförbundets intranät är ett community för landslagsspelare i olika åldrar och har cirka 3300 användare. Här sköts kommunikation, dialog och personlig återkoppling på över 230 000 inrapporterade träningar.

 

 

Sweco, partner Creuna

Med intranätet kan Sweco snabbt sprida information till alla enheter i koncernen samt stärka företagsidentiteten och tillhörigheten över landsgränserna. Intranätet är ett gemensamt arbetsverktyg som fungerar som den samlande länken för koncernens samtliga stödsystem.

 

 

 

 Vallentuna kommun, partner Meridium

Vallentunas intranät är ett modernt socialt intranät med stort fokus på interaktivitet. Via en personaliserad listning hämtas information som kan bevakas, gillas eller kommenteras. Intranätet skapar förutsättningar för att effektivisera det interna samarbetet samt stödja kompetensutvecklingen inom organisationen.